NYHETER & INFORMATION            arkiv

När naturen kallar ska det finnas en toalett!

4,5 miljarder människor saknar tillgång till en säker toalett. Det är sällan vi pratar om toaletter här och toaletter där – i samma forum. Inför Världstoalettdagen, den 19 november, låter vi flera perspektiv samsas. Toaletten gör att fler flickor kan gå i skolan. Toaletten kan vara närande eller tärande för miljön. Toaletten gör att människor med blås- och tarmproblem kan ta del av det offentliga rummet. 

Välkommen till föreläsningskvällen ”Toaletten – en global skitsak” arrangerad av Sinoba, Barnfonden, Nikola och UTF i samarbete med ABF Stockholm!

När: Måndag 19 november kl 17:30-20:00. Föreläsningar startar kl 18.
Var: ABF Stockholm, Sveavägen 41

Fri entré 

Under föreläsningskvällen medverkar:
• Martina Hibell, programchef och biträdande generalsekreterare, Barnfonden.
• Varis Bokalders, ekoarkitet
• Helena Hallencreutz Grape, specialistsjukgymnast, uroterapeut

Samtalsledare:
• Märta Lauritzen, uroterapeut
 

Ansök om deltagande på RIMS 2019

MSfonden har bett oss sprida möjligheten att ansöka om att få delta på kongressen RIMS som äger rum den 20-22 juni 2019 i Ljubljana, Slovenien. 

Stipendier delas ut varje år till exempelvis uroterapeuter för att kunna vidareutbilda sig för att kunna arbeta bättre med rehabiliteringen av personer med multipel skleros (MS).

Sista ansökningsdagen är den 10 december 2018.

Läs mer om hur du ansöker på msfonden.se

TIPS: I MS fondens butik kan man beställa bra foldrar som tex MS och tarmdysfunktion, MS och spasticitet samt MS patientfall. Man betalar enbart leverenskostnaden, så själva broschyrerna är gratis.

Kurs i transurethral mikrovågsbehandling

Välkommen att anmäla dig till kurs i transurethral mikrovågsbehandling den 7-8/2 2019.

Målet med kursen är att ge teoretisk kunskap om behandlingsprinciperna vid mikrovågsbehandling, vetenskaplig dokumentation, behandlingsmål, riskbedömning av patienter mm samt praktiskt deltagande på behandling av patienter.

Anmälan görs till: anna.jonsson@prostalund.com senast den 7 januari 2019.

Läs mer här >> 

Uroterapiutbildningar

Nya uroterapiutbildningar startar upp i januari 2019 som vänder sig till legitimerade sjuksköterskor, läkare, fysioterapeuter och barnmorskor.

Uroterapi omfattar blås- tarm- och sexuell dysfunktion hos kvinnor och män i alla
åldrar. 

Läs lite mer här >>

Föreläsningar från Kongessen i Luleå

Friska upp minnet, kan vi alla behöva efter denna varma sommaren, så på denna länk kan ni därför läsa en del av föreläsningarna som hölls på UTF Kongress i Luleå i maj.

En ny app för män - TÄT III

Forskare vid Umeå universitet har utvecklat en mobilapp för män som ska genomgå eller har genomgått en prostatacanceroperation. Appen är en hjälp att träna muskler i bäckenbotten och motverka urinläckage. 

Läs mer här på Umeå universitets hemsida.

Kursavslutning

Kurs i Uroterapi vid Göteborgs universitet har genomfört kursavslutning i slutet av april 2018. 

Det blev den 16:e kursavslutningen vid Göteborgs universitet och totalt 39 nyutbildade uroterapeuter från Danmark (2), Norge (3) och Sverige (34), kan nu påbörja sitt kliniska arbete. De flesta vårdområdena var representerade såsom barnsjukvård, gynekologi, neurologi, primärvård, urologi samt även olika specialistmottagningar och enhet för hjälpmedel.

Deltagarna har genomgått grundutbildning framförallt som leg sjuksköterska, barnmorska eller fysioterapeut. I utbildningen är tvärvetenskapliga kunskaper samt arbetserfarenheter från andra länder, en stor tillgång i samband med grupparbeten och seminarier. 

Förhoppningen är att deltagarna fortsättningsvis kan få nytta av det nätverk de byggt upp under den tre terminer långa studietiden.
 
Birgitta Lindehall, Kursledare, Göteborgs universitet

Uroterapeutens roll inom rehabiliteringsmedicin

Ny uppsats om "uroterapeutens roll inom rehabiliteringsmedicin" är skriven under vårkanten och finns att läsa på länken Uroterapeut/Utbildning

Stort tack till Luleå!

Vilken kraft och kompetens det finns hos uroterapeuter!! 

En uroterapeut är inte bara specalist på funktion i bäckenbotten, det finns också en otrolig entusiasm och organisationsförmåga som kommer fram på våra kongresser.

Återigen en fantastiskt välordnad, trevlig och givande kongress, stort TACK till alla som organiserade tillsammans med Katarina Gunseus och Hanna Nyberg i spetsen.

För Er som inte kunde delta vid föreningens årsmöte kommer det senare att finnas årsmötesprotokoll på hemsidan. Vill ändå passa på att informera om några viktiga
beslut som årsmötet enades om:
  • Årsavgiften sänks från och med 2019 till 300 kr för medlem och till 150 kr för medlem som är studerande eller pensionär.
  • En arbetsgrupp har tillsats för att arbeta fram ett förslag för ny hemsida som bättre är anpassad till nutidens behov och funktion. Arbetsgruppen består av Jonas Forssander och Carina Andersson med Katarina Gunseus som sammankallande.
  • Kongress 2019 blir 2 dagar i Stockholm 9-10 maj alternativt 23-24 maj.
  • Inga förändringar i styrelsens sammansättning men nyval av fysioterapeut och uroterapeut Carina Siller, Malmö. Även valberedningen är nu fulltalig med nya medlemmar, Helena Antonsson, Gunilla Höijer, Åsa Svahn och Lotte Eri Reggestad (Norge) samt Gitte Könnyes som sammankallande.
Vi återkommer med information angående den nya dataskyddsförordningen GDPR och hur föreningen hanterar och skyddar personuppgifter enligt denna förordning.

Vänliga Hälsningar till Er alla i denna ljuva sommartid,
Eva Westling
Ordförande i UTF