NYHETER & INFORMATION            arkiv

Höstens arbetsdagar

Hej alla kära medlemmar och kollegor. Efter en härlig sommar har höstterminen kommit igång i full fart. Styrelsen har haft höstens arbetsdagar och här följer en rapport.

Rapport ifrån styrelsens arbetsdagar i Stockholm 7-8 September:

Vi började med att hälsa vår nya styrelsemedlem Carina Siller från Malmö hjärtligt välkommen till styrelsearbetet. 

Arbetsdagarna har alltid en dagordning med uppföljning av tidigare protokoll, beslut från årsmötet, uppföljning av ekonomi, mål och visioner mm.

Tillsammans med webredaktionen fortsätter vi arbetet med att utveckla hemsidan. På årsmötet i Luleå tillsattes en arbetsgrupp med uppdrag att kartlägga önskemål och behov av hemsidans utformning. Gruppen tar även in offerter på vad en webdesigner kan kosta och tillföra. Styrelsen har avsatt pengar för detta i budget. Det är viktigt att alla synpunkter och idéer runt hemsidan framförs till arbetsgruppen. Vi ser att det är en fantastisk aktivitet på Facebook med rådfrågning och information. Det är glädjande med FB men hemsidan behövs också, kom gärna med förslag.
Katarina Gunseus är sammankallande och kontaktperson.

UTF-kongress 2019 blir i Stockholm, preliminärt 9-10 maj 2019, kongressen kortas ner med en dag eftersom ICS 2019 hålls i början av september i Göteborg. Styrelsen arbetar på att Europas uroterapeuter kan ha ett gemensamt möte under kongressen med ett mindre program med korta presentationer och möjlighet att utbyta erfarenheter.
Inför kongress och ICS kommer översättningen av UTF-broschyren vara klar på engelska och norska. Det kommer information på hemsidan var ni kan rekvirera UTF-broschyren.Vi uppmanar er att ta med broschyren när ni åker på kongresser, möten och utbildningar för att skapa intresse och sprida kunskap om vad en uroterapeut gör.

Utbildningsutskottet arbetar med en enkät för att kartlägga framtida bemannings- och utbildningsbehov. Fler uroterapeut-tjänster behövs framför allt i primärvården.

Om ni har kännedom om kongresser, utbildningar och möten som är intressanta så maila in det till webredaktionen för information i kalendariet på hemsidan.

Vi vill också påminna Er om möjligheten att söka stipendier. För projekt finns Kelm Hjälmås stipendie, för att träffa och besöka kollegor i Norden finns Nordiskt resestipendium och till kongresser nästa år finns möjlighet att söka senast 20190331 om Du varit medlem 2 år i följd. Vid arbetsdagarna utfärdade vi även sex Diplomeringar. Information och ansökningshandlingar hittar Ni på hemsidan. 

Vi önskar er alla som åker till urologidagarna i Umeå en trevlig kongress, och hoppas att ni skriver några rader till tidningen och/eller hemsidan. 

Styrelsen hade fantastiskt trevliga arbetsdagar hemma hos Eva på Ingmarsö.

Vänliga Hälsningar till Er alla från styrelsen i UTF

Uroterapiutbildningar

Nya uroterapiutbildningar startar upp i januari 2019 som vänder sig till legitimerade sjuksköterskor, läkare, fysioterapeuter och barnmorskor.

Uroterapi omfattar blås- tarm- och sexuell dysfunktion hos kvinnor och män i alla
åldrar. 

Läs lite mer här >>

Föreläsningar från Kongessen i Luleå

Friska upp minnet, kan vi alla behöva efter denna varma sommaren, så på denna länk kan ni därför läsa en del av föreläsningarna som hölls på UTF Kongress i Luleå i maj.

En ny app för män - TÄT III

Forskare vid Umeå universitet har utvecklat en mobilapp för män som ska genomgå eller har genomgått en prostatacanceroperation. Appen är en hjälp att träna muskler i bäckenbotten och motverka urinläckage. 

Läs mer här på Umeå universitets hemsida.

Kursavslutning

Kurs i Uroterapi vid Göteborgs universitet har genomfört kursavslutning i slutet av april 2018. 

Det blev den 16:e kursavslutningen vid Göteborgs universitet och totalt 39 nyutbildade uroterapeuter från Danmark (2), Norge (3) och Sverige (34), kan nu påbörja sitt kliniska arbete. De flesta vårdområdena var representerade såsom barnsjukvård, gynekologi, neurologi, primärvård, urologi samt även olika specialistmottagningar och enhet för hjälpmedel.

Deltagarna har genomgått grundutbildning framförallt som leg sjuksköterska, barnmorska eller fysioterapeut. I utbildningen är tvärvetenskapliga kunskaper samt arbetserfarenheter från andra länder, en stor tillgång i samband med grupparbeten och seminarier. 

Förhoppningen är att deltagarna fortsättningsvis kan få nytta av det nätverk de byggt upp under den tre terminer långa studietiden.
 
Birgitta Lindehall, Kursledare, Göteborgs universitet

Uroterapeutens roll inom rehabiliteringsmedicin

Ny uppsats om "uroterapeutens roll inom rehabiliteringsmedicin" är skriven under vårkanten och finns att läsa på länken Uroterapeut/Utbildning

Stort tack till Luleå!

Vilken kraft och kompetens det finns hos uroterapeuter!! 

En uroterapeut är inte bara specalist på funktion i bäckenbotten, det finns också en otrolig entusiasm och organisationsförmåga som kommer fram på våra kongresser.

Återigen en fantastiskt välordnad, trevlig och givande kongress, stort TACK till alla som organiserade tillsammans med Katarina Gunseus och Hanna Nyberg i spetsen.

För Er som inte kunde delta vid föreningens årsmöte kommer det senare att finnas årsmötesprotokoll på hemsidan. Vill ändå passa på att informera om några viktiga
beslut som årsmötet enades om:
  • Årsavgiften sänks från och med 2019 till 300 kr för medlem och till 150 kr för medlem som är studerande eller pensionär.
  • En arbetsgrupp har tillsats för att arbeta fram ett förslag för ny hemsida som bättre är anpassad till nutidens behov och funktion. Arbetsgruppen består av Jonas Forssander och Carina Andersson med Katarina Gunseus som sammankallande.
  • Kongress 2019 blir 2 dagar i Stockholm 9-10 maj alternativt 23-24 maj.
  • Inga förändringar i styrelsens sammansättning men nyval av fysioterapeut och uroterapeut Carina Siller, Malmö. Även valberedningen är nu fulltalig med nya medlemmar, Helena Antonsson, Gunilla Höijer, Åsa Svahn och Lotte Eri Reggestad (Norge) samt Gitte Könnyes som sammankallande.
Vi återkommer med information angående den nya dataskyddsförordningen GDPR och hur föreningen hanterar och skyddar personuppgifter enligt denna förordning.

Vänliga Hälsningar till Er alla i denna ljuva sommartid,
Eva Westling
Ordförande i UTF