NYHETER & INFORMATION            arkiv

Kallelse till årsmöte 2018 ...

... för medlemmar i Uroterapeutisk förening, UTF

Tid; 23 maj 2018  kl. 16:30-18:00
Plats; Kulturens hus, Luleå

Förslag till föredragningslista
         
Styrelsen presenterar sig 

§ 1 Årsmötet öppnas av UTFs ordförande
§ 2 Föredragningslistan fastställs
§ 3 Är mötet behörigt utlyst?
§ 4 Registrering av antalet röstberättigade medlemmar
§ 5 Val av mötesordförande, mötessekreterare och justeringsmän tillika rösträknare

§ 6 Verksamhetsberättelse för 2017
§ 7 Förvaltningsberättelse och årsbokslut för UTF:s verksamhet 2017
§ 8 Revisionsberättelse samt revisorernas rapport
§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för UTFs styrelse
§ 10 UTFs målsättning samt meddelande från sekreteraren

§11 Budgetbehandling för 2018, samt fastställande av årsavgift och möjligt bidrag till nationella, regionala samt intressegrupper
§12 Styrelsens förslag till verksamhet under det kommande året
§13 Val av eventuella nya styrelsemedlemmar, revisorer, valberedning och utskott. Ledamöter i styrelsen med avslutad mandatperiod; för omval eller avgår Mari Dahlberg, Cecilia Edri, Katarina Gunseus och Lena Kurvits
§14 Inkomna motioner/ propositioner (läggs på hemsidan under Årsmöte)
§15 Stadgeändringar

§16 Meddelande från nationella och regionala grupper samt intressegrupper
§17 Information från hemsidan och webbredaktionen, förslag på ny hemsida
§18 Information från tidningsredaktion – Svensk Urologi
§19 Information från utbildningsutskottet
§20 Tid och plats för nästa årsmöte, 2019

§21 Övriga frågor
§22 Mötet avslutas

Alla medlemmar i Uroterapeutisk Förening hälsas välkomna till årsmötet!

Kom ihåg att sista anmälningsdag till kongressen är 9 maj!

UTFs styrelse gnm
Eva Westling 
Ordförande

Till våra medlemmar


Hoppas att Ni alla har haft en skön påskhelg trots att vintern inte riktigt vill släppa sitt grepp.
Vårsolen har ändå börjat smälta bort snön här i Stockholmstrakten.

Vi har nu 150 betalande medlemmar i Sverige vilket är glädjande. Många har använt
swishfunktionen, (123 165 95 31) viktigt att ange namn och att på hemsidan
kontrollera/korrigera kontaktuppgifter. För nya medlemmar måste även ansökan om
medlemskap fyllas i. För medlemmar i Norge och Danmark finns mer info på hemsidan.

Den 26 april examineras nya kollegor i Göteborg som vi förstås gratulerar och gärna
välkomnar som medlemmar i UTF.

Tiden för stipendieansökningar har nu gått ut 31/3 men ansökan om Diplom kan ske
fortlöpande, info hittar ni på hemsidan.

Inför årsmötet den 23 maj i Luleå vill vi påminna om att motioner och/eller förslag på
stadgeändringar ska vara styrelsen tillhanda senast 6 veckor före årsmötet. Vi välkomnar
motioner och förslag på föreningens verksamhet.

Styrelsen kommer att föreslå en sänkning av medlemsavgiften från 350 kr till 300 kr, och för
studenter /pensionärer från 175 kr till 150 kr per år, avser både Sverige och Norge.

Vi återkommer med kallelse till årsmötet.

Vänliga Hälsningar
Eva Westling
Ordförande UTF

Uppdaterat program UTF kongress

Nu är programmet för UTF:s kongress den 23-25 maj uppdaterat. Du hittar det under Kongress eller här.

Rapport från styrelsen

Rapport ifrån styrelsens arbetsdagar i Malmö 9-10 mars

Vårt medlemsantal har legat stabilt de sista åren och vi fortsätter att arbeta för att öka medlemsantalet. När dom nya uroterapeuterna tar sin examen i april så kommer vår ordförande Eva Westling vara med för att inspirera våra nya uroterapeuter att gå med i föreningen.

Det finns ett stort behov av att skola in en nya representant till webbredaktionen. Tidningsredaktionen har behov av två nya representanter. Hör av er till valberedningen eller till styrelsen om ni är intresserade av dessa frågor eller kan ge förslag på någon som skulle passa.

Vi fortsätter att arbeta med våra mål: att få till en utbildning i omvårdnad vid tarmdysfunktion, översätta vår fina UTF-broschyr till fler språk och med att förnya hemsidan.

Utbildningsutskottet arbetar med att göra en ny stipendierapportsmall så att det ska bli lättare för alla stipendiater att skicka in sin rapport till styrelsen.

Birgitta, Anna-Lena och Gunnel arbetar via flera kanaler på att uroterapi ska bli ett universitetsämne med möjlighet till fördjupning med magisterutbildning och masterutbildning. Vi kommer att få höra mer om detta på kongressen i Luleå.

Föreningen har god ekonomi och i år lägger styrelsen förslag på att medlemsavgiften ska sänkas. Förslaget redovisas på årsmötet.

Tiden för att söka stipendium går ut 31/3 så det är hög tid att söka nu.

Kongressgruppen i Luleå har satt ihop ett spännande och underhållande program, gå in under fliken UTF kongress och titta på programmet.

Vi ser fram emot att träffa er alla i Luleå!

Vänliga Hälsningar till Er alla från styrelsen i UTF

Påminnelse ...

... om medlemsavgift, ansökan om Stipendie och Diplom senast sista mars. 

Ansökningsformulär hittar ni för utskrift på hemsidan under kongress/medlem.

Vi påminner även om stipendie för projekt genom Kelm Hjälmås fond och det Nordiska resestipendiet för kunskapsutbyte mellan kollegor. Medlemsavgiften för uroterapeuter i Sverige är 350 kr/år och för studerande och pensionärer 175 kr/år. Betala senast 31/3 men gärna tidigare. 
Bankgiro nummer: 5706-3968
Swish nummer: 123 165 95 31 
Dessa nummer är kopplade direkt till UTF:s medlemskonto

Norske medlem skal betale kontigenten 350,- til konto: 5219 68 32807, med navnet: Anne Torine Litherland, Lyngveien 32, 3118 Tønsberg. Det bør komme fram hvem innbetalingen gjelder. Vid frågor, vänligen kontakta Anne Torine Litherland

För nuvarande och blivande medlemmar i UTF Danmark, kontakta Beritt Petersen. Medlemmar i Danmark betalar reducerad av avgift (250 kr) då det även är en avgift i Danmark. 

Tänk även på att sända in eventuella motioner i tid. Vi har haft styrelsemöte i Malmö i helgen och återkommer inom kort med en rapport från styrelsens arbete. Ni kan redan nu läsa verksamhetsberättelsen för 2017.

Vänliga Hälsningar
Eva Westling
Ordförande i UTF

Hej kära kollegor och ...

... uroterapeuter i Norden!

Nu har ett nytt år rullat igång med full fart och det är hög tid för kort information. Inbjudan till årets kongress i Luleå har skickats ut och jag hoppas att vi är många som ser fram emot att träffas och att möta våren i norr.

Vill också påminna om medlemsavgift, ansökan om Stipendie och Diplom. Ansökningsformulär hittar ni för utskrift på hemsidan under kongress/medlem.
Vi påminner även om stipendie för projekt genom Kelm Hjälmås fond och det Nordiska resestipendiet för kunskapsutbyte mellan kollegor.

Medlemsavgiften för uroterapeuter i Sverige är 350 kr/år och för studerande och pensionärer 175 kr/år. Betala senast 31/3 men gärna tidigare.
Bankgiro nummer: 5706-3968
Swish nummer: 123 165 95 31
Dessa nummer är kopplade direkt till UTF:s medlemskonto

Norske medlem skal betale kontigenten 350,- til konto: 5219 68 32807, med navnet: Anne Torine Litherland, Lyngveien 32, 3118 Tønsberg. Det bør komme fram hvem innbetalingen gjelder. Vid frågor, vänligen kontakta Anne Torine Litherland.

Medlemmar i Danmark betalar reducerad av avgift till UTF (250 kr) då det även är en avgift i Danmark. Kontakta Beritt Petersen i UTF Danmark vid frågor. 

Hör gärna av Er med frågor, information och rapporter som Ni vill dela med Er av.

Hoppas att Ni alla mår bra i denna kyliga "vabruari".

Vänliga Hälsningar,
Eva Westling
Ordförande i UTF

Ledig uroterapeuttjänst på BarnReHab i Lund

Gör skillnad. Varje dag.

BarnReHab i Lund är en specialenhet inom Barn- ungdomshabiliteringen. På enheten finns två tvärfackliga team bestående av medicinsk, psykosocial och pedagogisk kompetens; Rehabteamet och Habiliteringsteamet. Vi har särskild kunskap inom rehabilitering efter hjärnskada, nutrition, kommunikation och uroterapi.

Läs mer om tjänsten och ansök på denna länk.

Ny kurs i bäckenbottenhälsa

Utbildningsutskottet har haft möte personer som ansvarar för en ny kurs i bäckenbottenhälsa. 

Kursen, som heter Bäckenbottenhälsa - prevention och rehabilitering, ska ge 7.5 hp och startar nu till hösten. 

Tanken har varit att i första hand rikta sig mot fysioterapeuter och sjukgymnaster,
men den kan även ge möjlighet att utveckla ämnet uroterapi.

Läs mer på KI:s hemsida >>> 

Varmt välkommen till årets UTF kongress i Luleå 23-25/5

En kongress som erbjuder ett varierat program med experter inom olika områden samt en företagsutställning med det senaste utbudet av hjälpmedel och läkemedel som är av intresse för oss som arbetar med uroterapi. 

All information och anmälningsformulär finns under länken UTF Kongress.

Luleå är Norrbottens läns residensstad. I folkmun även kallad för Stålstaden, då staden är centrum för stor stålindustri med omfattande forskning. Staden är belägen där älv och hav möts. Skärgården omfattas av 1312 skiftande öar, präglade av väder och vind, midvinterns kyla och sommarens magiska midnattssol.

Vi ses i Luleå!
Vänliga hälsningar organisationskommittén