AKTIVITETSKALENDER

2018-01-26 Nationellt möte - Funktionella besvär efter cancer i bäckenet

Behandling av cancer i bäckenet är hos många patienter förknippat med resttillstånd med försämrad livskvalitet som följd. Hur hjälper vi dessa patienter? På samma sätt 
som under mötet i oktober 2016 kommer en fakultet av nationell och internationell 
expertis att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Alla oavsett specialitet 
och profession som arbetar med bäckencancer är hjärtligt välkomna till mötet som 
tar plats i Malmö den 25-26 januari.

Sista anmälningsdag: 12 januari 2018