2018 ÅRS KONFERENS TAR PLATS I LULEÅ 23-25/5
Platsen för UTFs konferens varierar från år till år runt om i Norden och förläggs alltid under maj månad i samband med UTFs årsmöte. 2018 års kongress och årsmöte kommer att äga rum i Luleå. Mer information kommer när det närmar sig.


Konferensen bjuder på ett välkomponerat vetenskapligt program med föredrag av såväl medlemmar som inbjudna föreläsare samt en företagsutställning med det senaste utbudet av hjälpmedel som intresserar urote
rapeuter. Konferensen erbjuder även samvaro under trevliga former och möjlighet att utbyta erfarenheter med kurskamrater och andra kollegor. 

Ansökan om resestipendium och Stipendium för forskning och utveckling finns på interna sidan under Medlem/Årsmöte.

UTF ser gärna fler stipendieansökningar kring kvalitets- och utvecklingsarbete.

ABSTRACT FRÅN KONFERENSEN I UPPSALA 2016
Du hittar abstract från föreläsningarna som inloggad under "Information".

ABSTRACT FRÅN KONFERENSEN I OSLO 2015
Du hittar abstract från konferensen i Oslo om du går in på deras hemsida och klickar på "Program". Då är en del filer blåmarkerade - dessa kan du ladda ner.