Minnesord

Minnesord

Vi har nåtts av det sorgliga beskedet att vår kollega och vän Gunilla Glad Mattson har avlidet efter en tids sjukdom. Gunilla minns vi som en engagerad, ödmjuk och generös person med stor erfarenhet och kunskap.

Gunilla var en av pionjärerna på 80-talet när det gäller uroterapi för barn med blåsproblem, hon var också med i bildandet av Uroterapeutisk förening, UTF. Under många år var Gunilla aktiv i vårt utbildningsutskott. Gunilla var en hängiven eldsjäl för det hon trodde på. Uroterapin i Linköping, PNUT, var en av de första i vårt land och är idag just så framgångsrikt mycket tack vare Gunilla och Sven Mattson. Kliniken var viktig för Gunilla, att hjälpa barnen till en bättre blåshälsa hade högsta prioritet. Nya metoder prövades och alltid med ett vetenskapligt förhållningssätt.

2002 försvarade Gunilla sin avhandling med gott resultat; To void at will, investigation and treatment of children with bladder dysfunction. Hon var en av de drivande i utvecklingen av elektrostimulering för barn med blåsproblem Hon såg tidigt sambandet mellan blås- och tarmfunktion, och försökte utveckla effektiva metoder även för tarmtömningsproblem. De flesta uroterapeuter minns också Gunilla från uroterapiutbildningen vid Göteborgs universitet, där hon var en uppskattad återkommande föreläsare.

Vi tänker nu på hennes älskade make Sven och den stora familjen som hon var så stolt över. Vi är många som känner stor tacksamhet till Gunilla och saknaden är stor.

Anna Lena Hellström

Translate »