Nikolakonferens

Nikolakonferens

Med hänsyn till rådande pandemi kommer Nikolas konferens för första gången ske digitalt uppdelad på 2 dagar med olika agendor för inspiration och fortbildning.

Tema för årets konferens är utbildning.

Dag 1/, 13.00 – 16.00

  • Alla är välkomna denna praktiskt orienterade eftermiddag.
  • Ett särskilt välkomnande till Sveriges förskrivare för blåsa & tarm.
  • Lite av innehållet kommer vara; Uppdatering om Senior Alert, det kvinnliga könshormoners inverkan genom livet, tarmproblematik hos äldre samt informationsöverföring vid kateterbehandling.

Dag 2, 08.30 – 12.30

  • Övergripande presentationer om bland annat vad är MDR?
  • Nytt från Socialstyrelsen, presentation av barnsjuksköterska, uroterapeut och Med Dr. Magdalena Vu Minh Arnells avhandling ”Neurogen blås- och tarmfunktionsstörning – inkontinens och livssituation hos tonåringar och vuxna med ryggmärgsbråck”. 

Program för respektive dag finns här >>

Inbjudan i PDF har du här >>

Anmälan till konferensen finns på vår partner Senior Alerts sida. Du kan anmäla dig till en av dagarna eller bägge. Följ denna länk och välj rutan ”Nikolakonferensen 2021”. Patientorganisationer gör sin anmälan direkt till kontakt@nikola.nu och är kostnadsfri.

Sista anmälningsdag är den 15 oktober 2021 (det finns obegränsat med platser eftersom konferensen är digital)

Kostnad: 500 kr/dag (för patientorganisationer är det kostnadsfritt)

Varmt välkomna,
Arbetsgruppen Nikola

Translate »