Uppdragsutbildning i uroterapi

Uppdragsutbildning i uroterapi

Våren 2022 startar ny omgång av uppdragsutbildning i uroterapi vid Göteborgs Universitet. Kurspaketet vänder sig till dig som är legitimerad sjuksköterska, läkare, fysioterapeut/sjukgymnast eller barnmorska.

Uroterapi omfattar blås-tarm samt sexuell dysfunktion och bygger på beteendeterapeutisk grund. Kurspaketet är ett komplement till andra vårdområden, såsom barnsjukvård, gynekologi, geriatrisk vård, urologi, primärvård och rehabilitering.

Kurserna fokuserar på symtom från urinblåsa och tarm hos både kvinnor och män i alla åldersgrupper. I utbildningen belyses även den psykosociala påverkan som kan vara aktuell vid dessa symptom.

Ansökan öppnar den 15 september och du söker till kursen via ansökningsblanketten som då kommer finnas här. Sista dag för ansökan till kursstart vårterminen 2022 är 15 oktober 2021.

Mer information finns här på Universitetets hemsida.

Translate »