Kurs om biofeedback vid tarmfunktionsrubbningar

Kurs om biofeedback vid tarmfunktionsrubbningar

Kurs om biofeedback vid tarmfunktionsrubbningar hos vuxna

Kurs om biofeedback vid tarmfunktionsrubbningar hos vuxna ges på nytt den 19-21 april 2023.

Kursen riktar sig till uroterapeuter, fysioterapeuter och sjuksköterskor som arbetar med denna typ av patienter.

Mer information och anmälan finns här>>.

Translate »