Ny version av appen Tät®

Ny version av appen Tät®

tät nu

Appen Tät® för behandling av ansträngningsinkontinens har kommit i en helt ny version från företaget eContinence AB.

Inom forskningsprojektet Tät.nu vid Umeå universitet har det utvecklats flera appar för egenbehandling av urininkontinens. Den rosa appen Tät® rekommenderas ofta inom vården vid behandling av urininkontinens.

Forskningen bakom appen Tät® är nu avslutad och det betyder att appen inte längre finansieras av forskningsanslag. Därför har läkare och forskare i teamet startat ett företag med syftet att erbjuda och utveckla appen också framåt. De tycker nämligen att alla ska få tillgång till en enkel och effektiv behandling även i framtiden.

Den uppdaterade appen Tät® har nyligen lanserats med ett enklare gratisinnehåll och möjlighet att uppgradera till Premium med nytt innehåll och nya funktioner. Appen finns på åtta språk.

Appen är en medicinsk app och CE-märkningen innebär att appen har en visad klinisk nytta och att appen uppfyller alla krav på säkerhet och prestanda som ställs av regelverket. Appen Tät® är utvärderad i flera vetenskapliga studier, i två doktorsavhandlingar och i internationella genomgångar. Kvinnor som använde appen under tre månader fick minskat läckage och ökad livskvalitet jämfört med en kontrollgrupp som inte använde appen och förbättringen höll i sig på lång sikt. Appen är också utvärderad i en hälsoekonomisk studie och i en intervjustudie.

Samtliga publikationer finns tillgängliga på www.tät.nu.
Det finns mer information på www.econtinence.app.
Frågor besvaras också gärna via info@econtinence.com.

Affischer med uppdaterad information om appen Tät® finns att skicka efter via samma mejl-adress.

Foto: Marie Birkl

Translate »