NYHETER & INFORMATION            arkiv

Den kompliserte bekkenbunnen

Kurs Den kompliserte bekkenbunnen 2020

Møter du pasienter med smerter og dysfunksjon fra underliv/bekken?

Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom (NKIB) arrangerer kurset; Den kompliserte bekkenbunnen 2020

Kurset er et todagerskurs og arrangeres 19.-20. mars 2020

Sted: Oslo, Norges Idrettshøgskole (NIH)

Kurset skal gi økt kjennskap til årsakssammenhenger, utredning og behandlingsmetoder ved langvarige underlivssmerter, i et helhetlig perspektiv.

Kurset skal også gi kunnskap om verktøy og praktiske tiltak som kan brukes i klinisk virksomhet. 

Kurset er aktuelt for helsepersonell som møter pasientgruppen. 

Mer informasjon om kurset samt påmelding finner du på kurssiden til NKIB.

Foto: Mona Stedenfeldt 

Kom ihåg att fylla i vår enkät

Hittills har 71 personer fyllt i vår enkät, men vi vill såklart ha ännu mer svar.

Om du inte kunde öppna den förra länken, kan du istället fylla i denna enkäten >>

Om du har ett google-konto/gmail, vill vi att du svarar på denna länken

Ditt svar är anonymt! 

Uroterapi som ämne och verksamhet utvecklas ständigt och fler uroterapeuter behöver anställas. Idag finns uroterapiutbildning i Göteborg, Bergen och Bremen. 

Uroterapeutisk förening i Norden (UTF) vill med denna enkät/spörreskjema kartlägga dagens bemanning och behov av verksamma uroterapeuter. Syftet är att synliggöra framtida behov av uroterapi vad gäller utbildning och klinisk verksamhet. Resultatet kan användas som underlag i diskussioner med sjukvårdshuvudmän, utbildningsledare och andra berörda. 

Vi behöver ha ditt svar så snart som möjligt!  

Hälsningar från UTF:s utbildningsutskott, 
Anna-Lena Hellström, Märta Lauritzen, Cecilia Edri, Helena Hallencreutz-Grape, Gunilla Flankegård, Jannike Mohn och Anna Martinsson de Cardenas


Nu finns nya boken om Urotarmterapi

Boken Uro-Tarmterapi finns nu att köpa i Studentlitteraturs webshop för 362 kr.

Den här andra upplagan av Uro-tarmterapi har aktualiserats och uppdaterats i alla delar och inkluderar nu också tarmdysfunktion. Kontroll av urinblåsa och tarm är viktigt för individen men också betydelsefullt i sociala sammanhang och avgörande för hur det dagliga livet kan levas. Kunskaper om utrednings- och behandlingsalternativ vid blås- och tarmdysfunktion är viktiga för all vårdpersonal eftersom patienter med dessa problem finns inom de flesta vårdområden.

Vill du arbeta inom Neurogastroenterologi?

Mag- tarmmedicinska kliniken på Linköpings universitetssjukhus är gastroenterologisk regionklinik för Sydöstra sjukvårdsregionen. Kliniken består av en öppenvårdsmottagning för inflammatorisk tarmsjukdom, leversjukdom och funktionell magtarmsjukdom (neurogastroenterologi), dagvård, slutenvårdsavdelning och endoskopi. Kliniken erbjuder sjukvård, omvårdnad och utbildning genom kompetens, empati och fruktbar forskning i ett gott arbetsklimat.

Vår klinik lägger stor tyngd på att våra medarbetare ska få den kompetens som behövs för att uppnå bästa möjliga vårdkvalitet. Kompetensen fås genom en stimulerande och utvecklande lärande arbetsmiljö. Kliniken tar vara på den enskilda medarbetarens kompetens genom att du som medarbetare känner ansvar för att driva verksamheten framåt genom delaktighet. 


Det här är ett vikariat på heltid mellan 1 mars 2020 till 1 september 2021 med möjlighet till förlängning. 

Upplysningar om tjänsten lämnas av Vårdenhetschef på mag- tarmmedicinska kliniken, Katarina Pihl Lesnovska, tel. 072-511 81 50, katarina.pihl.lesnovska@regionostergotland.se

Sista ansökningsdag är 10 november 2019. Då vi arbetar med löpande urval till intervjuer ser vi gärna din ansökan så snart som möjligt. Intervjuer kommer företrädesvis ske i vecka 46. 

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem.

Ett STORT & HJÄRTLIGT TACK!!

till Er alla som på olika sätt deltog vid UTF´s kongress i Stockholm !!

Vilka härliga dagar det blev, med fantastiska föreläsningar, många intressanta utställare och framförallt alla glada och trevliga möten. 

Vi sänder ingen utvärdering men är förstås tacksamma för synpunkter via hemsidan som underlättar för kommande kongresser. 

Nu närmar sig bland annat kongress i Tromsö och ICS i Göteborg, planeringen för kongress 2020 i Östersund är i full gång. Hoppas att Ni får möjlighet att åka!

Lämnar nu över ordförandeklubban till Anne Torine Litherland och önskar  styrelsen lycka till med det fortsatta arbetet. 

Önskar Er alla en skön sommar /
Eva Westling

PS. Påminn gärna varandra om medlemsavgiften och att uppdatera era adressuppgifter DS 

Utbildning inkontinens

Det är positivt att det finns en del kurser och utbildningar runt om i landet inom inkontinens, förskrivning av inkontinenshjälpmedel etc.

Nyligen fick vi tips om att kursen Vård och behandling vid blås- och tarmdysfunktion samt förskrivning av inkontinenshjälpmedel 7,5 hp kommer att starta i början av nästa år på Örebro Universitet.

Vi tar tacksam emot fler tips om kurser och utbildningar inom vårt intresseområde.

Ni kan läsa de vi har vetskap om på hemsidan, vilken uppdateras när information inkommer.

Prioritering av vetenskapliga kunskapsluckor

SBU har publicerat en ny så kallad Prioritering av vetenskapliga kunskapsluckor med namnet Fördjupad prioritering av forskningsfrågor om förlossningsskador hos kvinnan

Kvinnors förlossningsskador: Forskningen som vårdens personal och drabbade kvinnor vill prioritera

För att kvinnors förlossningsskador ska kunna förebyggas, diagnostiseras och behandlas effektivare behöver vi mer kunskap. SBU har sammanställt en rapport med prioriteringar för den viktigaste forskningen inom fem områden.
  
Effekten av information till den som drabbats av en förlossningsskada samt vilket bemötande denne får av vårdpersonal hamnar högt på de önskelistor som vårdpersonal och förlossningsskadade kvinnor enats om.
Effekten av kontinuerlig utbildning till vårdpersonal och personalens arbetsmiljö är andra frågor som prioriterats.
SBU har arbetat enligt en prioriteringsmetod som tagits fram av brittiska James Lind Alliance, ett koncept som låter fler än enbart forskare och experter komma till tals. Nästan 1 000 personer har bidragit genom att skicka in forskningsfrågor, och 64 personer har medverkat i workshoppar och prioriterat frågor. Karin Rydin är en av projektledarna vid SBU:
– Det har varit både kvinnor med egna erfarenheter av förlossningsskador och vårdpersonal, till exempel barnmorskor, läkare och fysioterapeuter. Många har uttryckt hur positivt det har varit att få chans att få lyfta fram vad de själva anser som viktigast.
Deltagarna har fått ta fram mer specifika topp-tio-listor inom fem tidigare prioriterade huvudområden: Diagnostik, prevention, behandling av grad 2 respektive grad 3–4-bristningar samt behandlingar av skador på levatormuskeln.


Om SBU:s arbete med prioritering av forskning kring förlossningsskador
Den nu publicerade rapporten är ett regeringsuppdrag.
Projektet är en fördjupning av de fem högst rankade områdena i en översiktlig prioritering som gjordes 2018. Denna hade i sin tur sin bakgrund i två vetenskapliga översikter från SBU (2016) om analsfinkterskador och behandling av förlossningsskador vilka visade på många, och allvarliga, kunskapsluckor. Under 2019 kommer SBU att fortsätta arbetet med forskning kring förlossningsskador genom att närmare undersöka ”core outcomes”, de viktigaste utfallsmåtten för att få ett bra resultat av en viss insats.


Kontaktperson: Karin Rydin, projektledare SBU, tel 08-412 32 27, karin.rydin@sbu.se

Nytt kull med uroterapistudenter

Nå er vi godt i gang med nytt kull med 24 uroterapistudenter ved Høgskulen på Vestlandet. 

Öka kunskapen om inkontinens på vårdutbildningarna

Tre personer föreslår att en obligatorisk kurs om inkontinens och blåsproblem ska införas i samtliga sjuksköterskors grundutbildning. Personerna är Gregor Larsson (ordförande i Sinoba, föreningen för urininkontinens och blåsproblem), Ian Milsom (professor i obstetrik och gynekologi vid Sahlgrenska akademin och ansvarig för Gothenburg Continence Research Center) och Ingrid Sannum (Commercial Director Sweden, Health and Medical Solutions, Essity).


En ny app för män - TÄT III

Forskare vid Umeå universitet har utvecklat en mobilapp för män som ska genomgå eller har genomgått en prostatacanceroperation. Appen är en hjälp att träna muskler i bäckenbotten och motverka urinläckage. 

Läs mer här på Umeå universitets hemsida.