NYHETER & INFORMATION            arkiv

En julhälsning & lite information

Med Önskan om en God Jul & Ett Gott Nytt År

Idag på nobeldagen har vi i Stockholmsgruppen haft möte om vårens kongress i
maj 2019. Programmet är i stort sett klart och kommer inom kort att publiceras på
vår hemsida. Som vanligt ett "sprakande potpurri" med inspirerande föreläsare
inom olika specialistområden. 

Reservera 9 och 10 maj 2019 i din kalender.

Anledningen till att kongressen denna gång enbart är två dagar är att ICS kommer
till Sverige och Göteborg första veckan i september. Vi hoppas på detta vis underlätta och möjliggöra deltagande vid båda kongresserna. 

Årsmötet för medlemmar i UTF hålls på torsdagen 9 maj, en viktig fråga är hemsidan som vi vill att så många som möjligt deltar i. Det är ett redskap att synliggöra vår proffession men innebär också kostnader som bör diskuteras. Hör gärna av Er
till vår arbetsgrupp om hemsidan via Katarina Gunseus eller till oss i styrelsen.

Tänk på möjligheten att söka UTF´s stipendium för deltagande i kongresser, Kelm Hjälmås stipendie för projekt eller det Nordiska resestipendiet för utbyte mellan kollegor i Norden.

Ansökningshandlingar och mer information finner Du på hemsidan under medlem, kravet är medlemskap 2 år i följd.
Ansök senast 31 mars 2019.

I dagarna har ett nytt nummer av Svensk Urologi kommit med inspirerande läsning, hör av Dig om Du saknar tidningen, men tänk också på att vid behov uppdatera Dina uppgifter på hemsidan.

Vänliga Hälsningar till Er alla med önskan om sköna helger framöver.

Eva Westling
Ordförande i UTF

Intressenter sökes till utveckling & samordning inom njur- och urinvägssjukdomer

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har initierat ett projekt med en expertgrupp inom njur- och urinvägssjukdomer för kunskapsstyrning av hälso-och sjukvården för att uppnå vård som är; kunskapsbaserad, säker, individanpassad, jämlik, tillgänglig och effektiv. 

De bjuder nu in två uroterapeuter att ingå i arbetet med utveckling och nationell samordning av vårdprogram för att säkerställa en kompetent och säker vård
inom detta område

Vi söker därför två intresserade personer som vill deltaga vid ett inledande möte där samarbetsformer ska diskuteras med Nationellt programområde (NPO) för njur-och urinvägssjukdomar. Anmäl ditt intresse till UTFs ordförande Eva Westling.

Lokal: Sveriges Kommuner och Landsting, Hornsgatan, Stockholm
Tid: kl 13.30 - 16.00, 17 januari, 2019
Målgrupp: Företrädare för Svensk Urologisk Förening (SUF),
Riksföreningen för sjuksköterskor inom urologi (RSU), Uroterapeutisk förening (UTF).Uroterapiutbildningar

Nya uroterapiutbildningar startar upp i januari 2019 som vänder sig till legitimerade sjuksköterskor, läkare, fysioterapeuter och barnmorskor.

Uroterapi omfattar blås- tarm- och sexuell dysfunktion hos kvinnor och män i alla
åldrar. 

Läs lite mer här >>

En ny app för män - TÄT III

Forskare vid Umeå universitet har utvecklat en mobilapp för män som ska genomgå eller har genomgått en prostatacanceroperation. Appen är en hjälp att träna muskler i bäckenbotten och motverka urinläckage. 

Läs mer här på Umeå universitets hemsida.

Kursavslutning

Kurs i Uroterapi vid Göteborgs universitet har genomfört kursavslutning i slutet av april 2018. 

Det blev den 16:e kursavslutningen vid Göteborgs universitet och totalt 39 nyutbildade uroterapeuter från Danmark (2), Norge (3) och Sverige (34), kan nu påbörja sitt kliniska arbete. De flesta vårdområdena var representerade såsom barnsjukvård, gynekologi, neurologi, primärvård, urologi samt även olika specialistmottagningar och enhet för hjälpmedel.

Deltagarna har genomgått grundutbildning framförallt som leg sjuksköterska, barnmorska eller fysioterapeut. I utbildningen är tvärvetenskapliga kunskaper samt arbetserfarenheter från andra länder, en stor tillgång i samband med grupparbeten och seminarier. 

Förhoppningen är att deltagarna fortsättningsvis kan få nytta av det nätverk de byggt upp under den tre terminer långa studietiden.
 
Birgitta Lindehall, Kursledare, Göteborgs universitet