NYHETER & INFORMATION            arkiv

Ett STORT & HJÄRTLIGT TACK!!

till Er alla som på olika sätt deltog vid UTF´s kongress i Stockholm !!

Vilka härliga dagar det blev, med fantastiska föreläsningar, många intressanta utställare och framförallt alla glada och trevliga möten. 

Vi sänder ingen utvärdering men är förstås tacksamma för synpunkter via hemsidan som underlättar för kommande kongresser. 

Nu närmar sig bland annat kongress i Tromsö och ICS i Göteborg, planeringen för kongress 2020 i Östersund är i full gång. Hoppas att Ni får möjlighet att åka!

Lämnar nu över ordförandeklubban till Anne Torine Litherland och önskar  styrelsen lycka till med det fortsatta arbetet. 

Önskar Er alla en skön sommar /
Eva Westling

PS. Påminn gärna varandra om medlemsavgiften och att uppdatera era adressuppgifter DS 

Utbildning inkontinens

Det är positivt att det finns en del kurser och utbildningar runt om i landet inom inkontinens, förskrivning av inkontinenshjälpmedel etc.

Nyligen fick vi tips om att kursen Vård och behandling vid blås- och tarmdysfunktion samt förskrivning av inkontinenshjälpmedel 7,5 hp kommer att starta i början av nästa år på Örebro Universitet.

Vi tar tacksam emot fler tips om kurser och utbildningar inom vårt intresseområde.

Ni kan läsa de vi har vetskap om på hemsidan, vilken uppdateras när information inkommer.

Prioritering av vetenskapliga kunskapsluckor

SBU har publicerat en ny så kallad Prioritering av vetenskapliga kunskapsluckor med namnet Fördjupad prioritering av forskningsfrågor om förlossningsskador hos kvinnan

Kvinnors förlossningsskador: Forskningen som vårdens personal och drabbade kvinnor vill prioritera

För att kvinnors förlossningsskador ska kunna förebyggas, diagnostiseras och behandlas effektivare behöver vi mer kunskap. SBU har sammanställt en rapport med prioriteringar för den viktigaste forskningen inom fem områden.
  
Effekten av information till den som drabbats av en förlossningsskada samt vilket bemötande denne får av vårdpersonal hamnar högt på de önskelistor som vårdpersonal och förlossningsskadade kvinnor enats om.
Effekten av kontinuerlig utbildning till vårdpersonal och personalens arbetsmiljö är andra frågor som prioriterats.
SBU har arbetat enligt en prioriteringsmetod som tagits fram av brittiska James Lind Alliance, ett koncept som låter fler än enbart forskare och experter komma till tals. Nästan 1 000 personer har bidragit genom att skicka in forskningsfrågor, och 64 personer har medverkat i workshoppar och prioriterat frågor. Karin Rydin är en av projektledarna vid SBU:
– Det har varit både kvinnor med egna erfarenheter av förlossningsskador och vårdpersonal, till exempel barnmorskor, läkare och fysioterapeuter. Många har uttryckt hur positivt det har varit att få chans att få lyfta fram vad de själva anser som viktigast.
Deltagarna har fått ta fram mer specifika topp-tio-listor inom fem tidigare prioriterade huvudområden: Diagnostik, prevention, behandling av grad 2 respektive grad 3–4-bristningar samt behandlingar av skador på levatormuskeln.


Om SBU:s arbete med prioritering av forskning kring förlossningsskador
Den nu publicerade rapporten är ett regeringsuppdrag.
Projektet är en fördjupning av de fem högst rankade områdena i en översiktlig prioritering som gjordes 2018. Denna hade i sin tur sin bakgrund i två vetenskapliga översikter från SBU (2016) om analsfinkterskador och behandling av förlossningsskador vilka visade på många, och allvarliga, kunskapsluckor. Under 2019 kommer SBU att fortsätta arbetet med forskning kring förlossningsskador genom att närmare undersöka ”core outcomes”, de viktigaste utfallsmåtten för att få ett bra resultat av en viss insats.


Kontaktperson: Karin Rydin, projektledare SBU, tel 08-412 32 27, karin.rydin@sbu.se

Nytt kull med uroterapistudenter

Nå er vi godt i gang med nytt kull med 24 uroterapistudenter ved Høgskulen på Vestlandet. 

Öka kunskapen om inkontinens på vårdutbildningarna

Tre personer föreslår att en obligatorisk kurs om inkontinens och blåsproblem ska införas i samtliga sjuksköterskors grundutbildning. Personerna är Gregor Larsson (ordförande i Sinoba, föreningen för urininkontinens och blåsproblem), Ian Milsom (professor i obstetrik och gynekologi vid Sahlgrenska akademin och ansvarig för Gothenburg Continence Research Center) och Ingrid Sannum (Commercial Director Sweden, Health and Medical Solutions, Essity).


En ny app för män - TÄT III

Forskare vid Umeå universitet har utvecklat en mobilapp för män som ska genomgå eller har genomgått en prostatacanceroperation. Appen är en hjälp att träna muskler i bäckenbotten och motverka urinläckage. 

Läs mer här på Umeå universitets hemsida.