NYHETER & INFORMATION            arkiv

Öka kunskapen om inkontinens på vårdutbildningarna

Tre personer föreslår att en obligatorisk kurs om inkontinens och blåsproblem ska införas i samtliga sjuksköterskors grundutbildning. Personerna är Gregor Larsson (ordförande i Sinoba, föreningen för urininkontinens och blåsproblem), Ian Milsom (professor i obstetrik och gynekologi vid Sahlgrenska akademin och ansvarig för Gothenburg Continence Research Center) och Ingrid Sannum (Commercial Director Sweden, Health and Medical Solutions, Essity).


Självbehandling med eHälsa

Alla är varmt välkomna att lyssna på Emma Nyström, när hon försvarar sin avhandling om ”Självbehandling av urininkontinens med hjälp av eHälsa - Kliniskt relevant förbättring, behandlingseffekt och framgångsfaktorer”.

Datum: fredag den 11 januari kl 13:00
Plats: hörsalen Snäckan på Östersunds sjukhus

Här kan ni läsa avhandlingen >>

Den rosa appen Tät® som riktar sig till kvinnor med ansträngningsinkontinens, men
som även används mycket under och efter graviditet, finns nu tillgänglig på sex språk (svenska, engelska, finska, tyska, spanska och arabiska) via Apple och Google.

Appen Tät® III, som riktar sig till män inför och efter prostataoperation, används flitigt. Den finns på svenska och är fri att ladda ner på App Store och Google Play. Användare har möjlighet att ge kommentarer på innehåll och funktion, inför att den ska uppdateras
under 2019. Men, kom gärna själva med synpunkter på appen samt sprid båda apparna via era kanaler!

Mer information om apparna >>

En julhälsning & lite information

Med Önskan om en God Jul & Ett Gott Nytt År

Idag på nobeldagen har vi i Stockholmsgruppen haft möte om vårens kongress i
maj 2019. Programmet är i stort sett klart och kommer inom kort att publiceras på
vår hemsida. Som vanligt ett "sprakande potpurri" med inspirerande föreläsare
inom olika specialistområden. 

Reservera 9 och 10 maj 2019 i din kalender.

Anledningen till att kongressen denna gång enbart är två dagar är att ICS kommer
till Sverige och Göteborg första veckan i september. Vi hoppas på detta vis underlätta och möjliggöra deltagande vid båda kongresserna. 

Årsmötet för medlemmar i UTF hålls på torsdagen 9 maj, en viktig fråga är hemsidan som vi vill att så många som möjligt deltar i. Det är ett redskap att synliggöra vår proffession men innebär också kostnader som bör diskuteras. Hör gärna av Er
till vår arbetsgrupp om hemsidan via Katarina Gunseus eller till oss i styrelsen.

Tänk på möjligheten att söka UTF´s stipendium för deltagande i kongresser, Kelm Hjälmås stipendie för projekt eller det Nordiska resestipendiet för utbyte mellan kollegor i Norden.

Ansökningshandlingar och mer information finner Du på hemsidan under medlem, kravet är medlemskap 2 år i följd.
Ansök senast 31 mars 2019.

I dagarna har ett nytt nummer av Svensk Urologi kommit med inspirerande läsning, hör av Dig om Du saknar tidningen, men tänk också på att vid behov uppdatera Dina uppgifter på hemsidan.

Vänliga Hälsningar till Er alla med önskan om sköna helger framöver.

Eva Westling
Ordförande i UTF

Intressenter sökes till utveckling & samordning inom njur- och urinvägssjukdomer

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har initierat ett projekt med en expertgrupp inom njur- och urinvägssjukdomer för kunskapsstyrning av hälso-och sjukvården för att uppnå vård som är; kunskapsbaserad, säker, individanpassad, jämlik, tillgänglig och effektiv. 

De bjuder nu in två uroterapeuter att ingå i arbetet med utveckling och nationell samordning av vårdprogram för att säkerställa en kompetent och säker vård
inom detta område

Vi söker därför två intresserade personer som vill deltaga vid ett inledande möte där samarbetsformer ska diskuteras med Nationellt programområde (NPO) för njur-och urinvägssjukdomar. Anmäl ditt intresse till UTFs ordförande Eva Westling.

Lokal: Sveriges Kommuner och Landsting, Hornsgatan, Stockholm
Tid: kl 13.30 - 16.00, 17 januari, 2019
Målgrupp: Företrädare för Svensk Urologisk Förening (SUF),
Riksföreningen för sjuksköterskor inom urologi (RSU), Uroterapeutisk förening (UTF).Uroterapiutbildningar

Nya uroterapiutbildningar startar upp i januari 2019 som vänder sig till legitimerade sjuksköterskor, läkare, fysioterapeuter och barnmorskor.

Uroterapi omfattar blås- tarm- och sexuell dysfunktion hos kvinnor och män i alla
åldrar. 

Läs lite mer här >>

En ny app för män - TÄT III

Forskare vid Umeå universitet har utvecklat en mobilapp för män som ska genomgå eller har genomgått en prostatacanceroperation. Appen är en hjälp att träna muskler i bäckenbotten och motverka urinläckage. 

Läs mer här på Umeå universitets hemsida.