NYHETER & INFORMATION            aktuella

En Påskhälsning

Hej kära kollegor, vill gärna sända en Påskhälsning och önskan om en skön ledighet med lite vårvärme. Våra vänner i norr har fortfarande snö kvar men ljuset kommer åter och dagarna blir längre, vårvinter på fjället kan ju vara fantastiskt.

Dagarna till kongressen i Stockholm närmar sig och vi gläds åt att många har anmält sig. Det blir en härlig kongress med många glada möten, intressanta föreläsningar och nyheter från våra samarbetspartners, företagen som alltid bidrar med viktig information, intressanta produkter och en del klurigheter.

Vi i styrelsen hoppas på stort deltagande vid årsmötet på torsdagen, kallelsen har skickats ut i god tid. Ni hittar den och verksamhetsberättelse på medlemssidan under årsmöte, även den ekonomiska rapporten kommer att finnas där. Styrelsens uppdrag är att förvalta och tillvarata medlemmarnas och föreningens intressen. Det är viktigt med återkoppling från våra medlemmar och årsmötet är ett viktigt tillfälle för det. 

I år är frågan om hemsidans utseende och kostnad en viktigt punkt där styrelsen önskar
delaktighet och återkoppling från medlemmarna. Om Du inte har möjlighet att komma på
kongressen kanske Du ändå har möjlighet att komma på årsmötet på torsdagen 16:30-18:00.

Önskar Er alla en Glad Påsk och att vi ses i Stockholm!

Eva Westling
Avgående Ordförande i UTF

Rapport från styrelsens arbetsdagar


Hej alla kära medlemmar och kollegor. Med fint vårväder i Uppsala så har UTF:s styrelse träffats för vårterminens arbetsdagar den 22-23/3, här följer en rapport.

Styrelsemötet följer en diger dagordning och vi vill informera er alla om vad som har diskuterats på arbetsdagarna.

En viktig punkt är utvärdering av vårt arbete med verksamhetsmålen 2018 och glädjande är att UTF-broschyren nu är översatt till engelska och norska. Så nu kan vi sprida broschyren på ICS i Göteborg. Tänk på att ta med er broschyren när ni åker på kongresser, möten och utbildningar för att skapa intresse och sprida kunskap om vad en uroterapeut gör.

På agendan var även verksamhetsmål och budget för 2019. Ekonomin är fortsatt god vilket gör att vi kan dela ut många stipendier även i år.  

Hemsidan är en stor och viktig fråga. Arbetsgruppen som tillsattes vid årsmötet i Luleå har tagit in offerter, diskuterat och haft flera möten. På årsmötet i Stockholm kommer det att presenteras en sammanställning med förslag till beslut om hemsidans fortsatta utveckling. Vi hoppas att många medlemmar kommer till årsmötet för detta viktiga beslut.

Utbildningsutskottet har i samarbete med styrelsen arbetat fram en enkät för att få information om hur många uroterapeuter som är verksamma i Sverige, Norge och Danmark. Enkäten efterfrågar förutom arbetsområde även hur det framtida bemannings och utbildningsbehovet ser ut. Enkäten kommer att presenteras under kongressen.

Anna-Lena Hellström och Eva Westling har fått tid för presentation av uroterapi under ICS i Göteborg på sjuksköterskeprogrammet. Presentationen omfattar 40 minuter där  UTF i Norden och utbildningen i Bremen får möjlighet att ge en kort presentation av verksamheten i varje land.

Det är många som undrar hur det går med kursen i Malmö i omvårdnad vid tarmdysfunktion 7.5 p, kursplanen är inlämnad till Lund men vi har tyvärr inte fått svar om godkännande än.

Kongressgruppen i Stockholm har satt ihop ett spännande och underhållande program, gå in på hemsidan för UTF:s kongress och titta på programmet.

Vi ser fram emot att träffas i Stockholm den 9-10 maj!
Vänliga Hälsningar till Er alla från styrelsen i UTF

Information inför årets kongress

Vi ser alla fram mot vårens kongress i Stockholm och hoppas förstås att många har möjlighet att deltaga. 

Programmet
 hittar ni nu på hemsidan, inspirerande föreläsningar varvat med möjlighet att träffa kollegor och
representanter från våra samarbetspartners dvs företagen med stor variation av produkter som förevisas. 

På årsmötet hoppas vi också på stor anslutning för att kunna enas om viktiga frågor såsom UTF´s hemsida. Vilka krav på funktionen har våra medlemmar? Det är en stor fråga som också innebär stora kostnader.
På årsmötet 2018 i Luleå tillsattes en arbetsgrupp som nu vill presentera ett förslag för beslut. Vi vill därför uppmana så många som möjligt att delta i denna diskussion. Övriga frågor såsom ekonomi är i god balans. Verksamhetsberättelse för 2018 finns att läsa på hemsidan. 

Påminner också om att Du kan sända förslag i form av motion, enligt mallen som finns på interna sidan under Årsmöte, senast 6 veckor före årsmötet 9 och 10 maj. 

Påminner även om möjlighet att söka stipendier och Diplomering, information och ansökningshandlingar med adress finner du på interna hemsidan under Stipendium. Ansökan är välkommen senast 31 mars. 

Kom också ihåg att förnya Ditt medlemskap som i år är sänkt till 300 Skr och 300 Nkr samt för pensionär
och studerande 150 kr. Danmark har en avgift på 200 Dk till UTF då de också har en egen föreningsavgift
i Danmark. I Sverige kan Du enkelt Swischa till nr 123 165 95 31 kom ihåg namn och adress. Kontonummer
för Norska och Danska medlemmar finner Du på hemsidan.

Väl mött i Stockholm i maj!

Vänliga hälsningar
Eva Westling
Ordförande i UTF

Styrelsen efterlyser nya krafter

Valberedningen för 2019 års UTF-styrelse efterlyser två nya ledamöter.

Anmäl ert intresse till:


eller


God fortsättning!

Igår träffade jag en kollega från Tromsö som berättade att ljuset åter börjar komma i norr. Kanske inte ett vårtecken direkt, men låter ändå förhoppningsfullt i vintermörkret. Hoppas Ni alla har haft en skön julledighet och kopplat av inför vårterminen. Vårtermin är det för blivande kollegor. I förra veckan startade en ny kurs i Göteborg och denna vecka började 25 blivande kollegor sin utbildning i Bergen. 

Allt oftare, och nu senast i onsdags på Aktuellt, syns och hörs ordet uroterapi och vår yrkeskompetens efterfrågas allt mer. På ICS i Göteborg i början av september har vi fått möjlighet att presentera uroterapeuternas utbildning och arbetsområde i Skandinavien. Detta sker även i samarbete med kollegorna från utbildningen i Bremen. Det vore också roligt om det finns kollegor i Sverige som vill presentera ett arbete vid ICS. Gå in på deras hemsida så finner Du mer information. Det finns mycket kunskap som samlas inom ICS och det kan vara värt ett medlemskap.

Att vara medlem i UTF har också många fördelar och vi har glädjande nog haft ett stabilt medlemsantal i många år. Det är nu dags att förnya medlemskapet och vid årsmötet 2018 beslutade vi om sänkt medlemsavgift, vilken ska betalas senast 31/3 varje år. Om du är ny medlem, får du användarnamn och lösenord till hemsidan, när du har betalat. Om du har ny adress eller e-post etc, så kom ihåg att uppdatera dina uppgifter på Min sidaSom medlem får Du följande:
 • Möjlighet att ansöka om Diplomering
 • Rabatt till UTF´s årliga kongress i maj
 • Rabatt till urologidagarna
 • Rösträtt vid årsmötet
 • Tidningen Svensk Urologi
 • Möjlighet att söka stipendie för forskning, projekt eller resebidrag
 • Mötesplats med information till och från kollegor 
 • Kalendarium med information om kongresser, fortbildning mm
Nedan information finns på UTFnordic.org (klicka på Medlem och välj Avgift eller Ny medlem): 

Medlemsavgift för medlemmar i Finland, Island och Sverige  
300 kr per år för uroterapeuter och 150 kr per år för studerande, pensionärer och hedersmedlemmar. Avgiften betalas in via Swish nr 123 165 95 31, bg 5706-3968 eller inbetalningskort (finns på hemsidan). Glöm inte att ange namn och bostadsort. För betalning från utlandet: IBAN SE68 8000 0810 5999 4166 6894  BIC/SWIFT SWEDSESS. Om du har frågor om avgiften, kontakta UTFs kassör Lena Kurvits. 

Medlemsavgift för medlemmar i Norge
Norske medlem skal betale kontigenten 300,- til konto: 5219 68 32807, ned navnet: Anne Torine Litherland, Lyngveien 32, 3118 Tønsberg. Det bör komme fram hvem inbetalningen gjelder! Vid frågor, kontakta Anne Torine Litherland, Norges UTF-representant.

Medlemsavgift för medlemmar i Danmark
Kontakta Beritt Petersen i UTF Danmark vid frågor. Medlemmar i Danmark betalar reducerad avgift till UTF (200 kr) då det även är en avgift i Danmark.

Hälsningar från styrelsen genom Eva westling

Självbehandling med eHälsa

Alla är varmt välkomna att lyssna på Emma Nyström, när hon försvarar sin avhandling om ”Självbehandling av urininkontinens med hjälp av eHälsa - Kliniskt relevant förbättring, behandlingseffekt och framgångsfaktorer”.

Datum: fredag den 11 januari kl 13:00
Plats: hörsalen Snäckan på Östersunds sjukhus

Här kan ni läsa avhandlingen >>

Den rosa appen Tät® som riktar sig till kvinnor med ansträngningsinkontinens, men
som även används mycket under och efter graviditet, finns nu tillgänglig på sex språk (svenska, engelska, finska, tyska, spanska och arabiska) via Apple och Google.

Appen Tät® III, som riktar sig till män inför och efter prostataoperation, används flitigt. Den finns på svenska och är fri att ladda ner på App Store och Google Play. Användare har möjlighet att ge kommentarer på innehåll och funktion, inför att den ska uppdateras
under 2019. Men, kom gärna själva med synpunkter på appen samt sprid båda apparna via era kanaler!

Mer information om apparna >>

En julhälsning & lite information

Med Önskan om en God Jul & Ett Gott Nytt År

Idag på nobeldagen har vi i Stockholmsgruppen haft möte om vårens kongress i
maj 2019. Programmet är i stort sett klart och kommer inom kort att publiceras på
vår hemsida. Som vanligt ett "sprakande potpurri" med inspirerande föreläsare
inom olika specialistområden. 

Reservera 9 och 10 maj 2019 i din kalender.

Anledningen till att kongressen denna gång enbart är två dagar är att ICS kommer
till Sverige och Göteborg första veckan i september. Vi hoppas på detta vis underlätta och möjliggöra deltagande vid båda kongresserna. 

Årsmötet för medlemmar i UTF hålls på torsdagen 9 maj, en viktig fråga är hemsidan som vi vill att så många som möjligt deltar i. Det är ett redskap att synliggöra vår proffession men innebär också kostnader som bör diskuteras. Hör gärna av Er
till vår arbetsgrupp om hemsidan via Katarina Gunseus eller till oss i styrelsen.

Tänk på möjligheten att söka UTF´s stipendium för deltagande i kongresser, Kelm Hjälmås stipendie för projekt eller det Nordiska resestipendiet för utbyte mellan kollegor i Norden.

Ansökningshandlingar och mer information finner Du på hemsidan under medlem, kravet är medlemskap 2 år i följd.
Ansök senast 31 mars 2019.

I dagarna har ett nytt nummer av Svensk Urologi kommit med inspirerande läsning, hör av Dig om Du saknar tidningen, men tänk också på att vid behov uppdatera Dina uppgifter på hemsidan.

Vänliga Hälsningar till Er alla med önskan om sköna helger framöver.

Eva Westling
Ordförande i UTF

Intressenter sökes till utveckling & samordning inom njur- och urinvägssjukdomer

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har initierat ett projekt med en expertgrupp inom njur- och urinvägssjukdomer för kunskapsstyrning av hälso-och sjukvården för att uppnå vård som är; kunskapsbaserad, säker, individanpassad, jämlik, tillgänglig och effektiv. 

De bjuder nu in två uroterapeuter att ingå i arbetet med utveckling och nationell samordning av vårdprogram för att säkerställa en kompetent och säker vård
inom detta område

Vi söker därför två intresserade personer som vill deltaga vid ett inledande möte där samarbetsformer ska diskuteras med Nationellt programområde (NPO) för njur-och urinvägssjukdomar. Anmäl ditt intresse till UTFs ordförande Eva Westling.

Lokal: Sveriges Kommuner och Landsting, Hornsgatan, Stockholm
Tid: kl 13.30 - 16.00, 17 januari, 2019
Målgrupp: Företrädare för Svensk Urologisk Förening (SUF),
Riksföreningen för sjuksköterskor inom urologi (RSU), Uroterapeutisk förening (UTF).När naturen kallar ska det finnas en toalett!

4,5 miljarder människor saknar tillgång till en säker toalett. Det är sällan vi pratar om toaletter här och toaletter där – i samma forum. Inför Världstoalettdagen, den 19 november, låter vi flera perspektiv samsas. Toaletten gör att fler flickor kan gå i skolan. Toaletten kan vara närande eller tärande för miljön. Toaletten gör att människor med blås- och tarmproblem kan ta del av det offentliga rummet. 

Välkommen till föreläsningskvällen ”Toaletten – en global skitsak” arrangerad av Sinoba, Barnfonden, Nikola och UTF i samarbete med ABF Stockholm!

När: Måndag 19 november kl 17:30-20:00. Föreläsningar startar kl 18.
Var: ABF Stockholm, Sveavägen 41

Fri entré 

Under föreläsningskvällen medverkar:
• Martina Hibell, programchef och biträdande generalsekreterare, Barnfonden.
• Varis Bokalders, ekoarkitet
• Helena Hallencreutz Grape, specialistsjukgymnast, uroterapeut

Samtalsledare:
• Märta Lauritzen, uroterapeut
 

Ansök om deltagande på RIMS 2019

MSfonden har bett oss sprida möjligheten att ansöka om att få delta på kongressen RIMS som äger rum den 20-22 juni 2019 i Ljubljana, Slovenien. 

Stipendier delas ut varje år till exempelvis uroterapeuter för att kunna vidareutbilda sig för att kunna arbeta bättre med rehabiliteringen av personer med multipel skleros (MS).

Sista ansökningsdagen är den 10 december 2018.

Läs mer om hur du ansöker på msfonden.se

TIPS: I MS fondens butik kan man beställa bra foldrar som tex MS och tarmdysfunktion, MS och spasticitet samt MS patientfall. Man betalar enbart leverenskostnaden, så själva broschyrerna är gratis.

Kurs i transurethral mikrovågsbehandling

Välkommen att anmäla dig till kurs i transurethral mikrovågsbehandling den 7-8/2 2019.

Målet med kursen är att ge teoretisk kunskap om behandlingsprinciperna vid mikrovågsbehandling, vetenskaplig dokumentation, behandlingsmål, riskbedömning av patienter mm samt praktiskt deltagande på behandling av patienter.

Anmälan görs till: anna.jonsson@prostalund.com senast den 7 januari 2019.

Läs mer här >> 

Uroterapiutbildningar

Nya uroterapiutbildningar startar upp i januari 2019 som vänder sig till legitimerade sjuksköterskor, läkare, fysioterapeuter och barnmorskor.

Uroterapi omfattar blås- tarm- och sexuell dysfunktion hos kvinnor och män i alla
åldrar. 

Läs lite mer här >>

Föreläsningar från Kongessen i Luleå

Friska upp minnet, kan vi alla behöva efter denna varma sommaren, så på denna länk kan ni därför läsa en del av föreläsningarna som hölls på UTF Kongress i Luleå i maj.

Kursavslutning

Kurs i Uroterapi vid Göteborgs universitet har genomfört kursavslutning i slutet av april 2018. 

Det blev den 16:e kursavslutningen vid Göteborgs universitet och totalt 39 nyutbildade uroterapeuter från Danmark (2), Norge (3) och Sverige (34), kan nu påbörja sitt kliniska arbete. De flesta vårdområdena var representerade såsom barnsjukvård, gynekologi, neurologi, primärvård, urologi samt även olika specialistmottagningar och enhet för hjälpmedel.

Deltagarna har genomgått grundutbildning framförallt som leg sjuksköterska, barnmorska eller fysioterapeut. I utbildningen är tvärvetenskapliga kunskaper samt arbetserfarenheter från andra länder, en stor tillgång i samband med grupparbeten och seminarier. 

Förhoppningen är att deltagarna fortsättningsvis kan få nytta av det nätverk de byggt upp under den tre terminer långa studietiden.
 
Birgitta Lindehall, Kursledare, Göteborgs universitet

Uroterapeutens roll inom rehabiliteringsmedicin

Ny uppsats om "uroterapeutens roll inom rehabiliteringsmedicin" är skriven under vårkanten och finns att läsa på länken Uroterapeut/Utbildning

Stort tack till Luleå!

Vilken kraft och kompetens det finns hos uroterapeuter!! 

En uroterapeut är inte bara specalist på funktion i bäckenbotten, det finns också en otrolig entusiasm och organisationsförmåga som kommer fram på våra kongresser.

Återigen en fantastiskt välordnad, trevlig och givande kongress, stort TACK till alla som organiserade tillsammans med Katarina Gunseus och Hanna Nyberg i spetsen.

För Er som inte kunde delta vid föreningens årsmöte kommer det senare att finnas årsmötesprotokoll på hemsidan. Vill ändå passa på att informera om några viktiga
beslut som årsmötet enades om:
 • Årsavgiften sänks från och med 2019 till 300 kr för medlem och till 150 kr för medlem som är studerande eller pensionär.
 • En arbetsgrupp har tillsats för att arbeta fram ett förslag för ny hemsida som bättre är anpassad till nutidens behov och funktion. Arbetsgruppen består av Jonas Forssander och Carina Andersson med Katarina Gunseus som sammankallande.
 • Kongress 2019 blir 2 dagar i Stockholm 9-10 maj alternativt 23-24 maj.
 • Inga förändringar i styrelsens sammansättning men nyval av fysioterapeut och uroterapeut Carina Siller, Malmö. Även valberedningen är nu fulltalig med nya medlemmar, Helena Antonsson, Gunilla Höijer, Åsa Svahn och Lotte Eri Reggestad (Norge) samt Gitte Könnyes som sammankallande.
Vi återkommer med information angående den nya dataskyddsförordningen GDPR och hur föreningen hanterar och skyddar personuppgifter enligt denna förordning.

Vänliga Hälsningar till Er alla i denna ljuva sommartid,
Eva Westling
Ordförande i UTF

Kallelse till årsmöte 2018 ...

... för medlemmar i Uroterapeutisk förening, UTF

Tid; 23 maj 2018  kl. 16:30-18:00
Plats; Kulturens hus, Luleå

Förslag till föredragningslista
         
Styrelsen presenterar sig 

§ 1 Årsmötet öppnas av UTFs ordförande
§ 2 Föredragningslistan fastställs
§ 3 Är mötet behörigt utlyst?
§ 4 Registrering av antalet röstberättigade medlemmar
§ 5 Val av mötesordförande, mötessekreterare och justeringsmän tillika rösträknare

§ 6 Verksamhetsberättelse för 2017
§ 7 Förvaltningsberättelse och årsbokslut för UTF:s verksamhet 2017
§ 8 Revisionsberättelse samt revisorernas rapport
§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för UTFs styrelse
§ 10 UTFs målsättning samt meddelande från sekreteraren

§11 Budgetbehandling för 2018, samt fastställande av årsavgift och möjligt bidrag till nationella, regionala samt intressegrupper
§12 Styrelsens förslag till verksamhet under det kommande året
§13 Val av eventuella nya styrelsemedlemmar, revisorer, valberedning och utskott. Ledamöter i styrelsen med avslutad mandatperiod; för omval eller avgår Mari Dahlberg, Cecilia Edri, Katarina Gunseus och Lena Kurvits
§14 Inkomna motioner/ propositioner (läggs på hemsidan under Årsmöte)
§15 Stadgeändringar

§16 Meddelande från nationella och regionala grupper samt intressegrupper
§17 Information från hemsidan och webbredaktionen, förslag på ny hemsida
§18 Information från tidningsredaktion – Svensk Urologi
§19 Information från utbildningsutskottet
§20 Tid och plats för nästa årsmöte, 2019

§21 Övriga frågor
§22 Mötet avslutas

Alla medlemmar i Uroterapeutisk Förening hälsas välkomna till årsmötet!

Kom ihåg att sista anmälningsdag till kongressen är 9 maj!

UTFs styrelse gnm
Eva Westling 
Ordförande

Till våra medlemmar


Hoppas att Ni alla har haft en skön påskhelg trots att vintern inte riktigt vill släppa sitt grepp.
Vårsolen har ändå börjat smälta bort snön här i Stockholmstrakten.

Vi har nu 150 betalande medlemmar i Sverige vilket är glädjande. Många har använt
swishfunktionen, (123 165 95 31) viktigt att ange namn och att på hemsidan
kontrollera/korrigera kontaktuppgifter. För nya medlemmar måste även ansökan om
medlemskap fyllas i. För medlemmar i Norge och Danmark finns mer info på hemsidan.

Den 26 april examineras nya kollegor i Göteborg som vi förstås gratulerar och gärna
välkomnar som medlemmar i UTF.

Tiden för stipendieansökningar har nu gått ut 31/3 men ansökan om Diplom kan ske
fortlöpande, info hittar ni på hemsidan.

Inför årsmötet den 23 maj i Luleå vill vi påminna om att motioner och/eller förslag på
stadgeändringar ska vara styrelsen tillhanda senast 6 veckor före årsmötet. Vi välkomnar
motioner och förslag på föreningens verksamhet.

Styrelsen kommer att föreslå en sänkning av medlemsavgiften från 350 kr till 300 kr, och för
studenter /pensionärer från 175 kr till 150 kr per år, avser både Sverige och Norge.

Vi återkommer med kallelse till årsmötet.

Vänliga Hälsningar
Eva Westling
Ordförande UTF

Uppdaterat program UTF kongress

Nu är programmet för UTF:s kongress den 23-25 maj uppdaterat. Du hittar det under Kongress eller här.

Rapport från styrelsen

Rapport ifrån styrelsens arbetsdagar i Malmö 9-10 mars

Vårt medlemsantal har legat stabilt de sista åren och vi fortsätter att arbeta för att öka medlemsantalet. När dom nya uroterapeuterna tar sin examen i april så kommer vår ordförande Eva Westling vara med för att inspirera våra nya uroterapeuter att gå med i föreningen.

Det finns ett stort behov av att skola in en nya representant till webbredaktionen. Tidningsredaktionen har behov av två nya representanter. Hör av er till valberedningen eller till styrelsen om ni är intresserade av dessa frågor eller kan ge förslag på någon som skulle passa.

Vi fortsätter att arbeta med våra mål: att få till en utbildning i omvårdnad vid tarmdysfunktion, översätta vår fina UTF-broschyr till fler språk och med att förnya hemsidan.

Utbildningsutskottet arbetar med att göra en ny stipendierapportsmall så att det ska bli lättare för alla stipendiater att skicka in sin rapport till styrelsen.

Birgitta, Anna-Lena och Gunnel arbetar via flera kanaler på att uroterapi ska bli ett universitetsämne med möjlighet till fördjupning med magisterutbildning och masterutbildning. Vi kommer att få höra mer om detta på kongressen i Luleå.

Föreningen har god ekonomi och i år lägger styrelsen förslag på att medlemsavgiften ska sänkas. Förslaget redovisas på årsmötet.

Tiden för att söka stipendium går ut 31/3 så det är hög tid att söka nu.

Kongressgruppen i Luleå har satt ihop ett spännande och underhållande program, gå in under fliken UTF kongress och titta på programmet.

Vi ser fram emot att träffa er alla i Luleå!

Vänliga Hälsningar till Er alla från styrelsen i UTF

Påminnelse ...

... om medlemsavgift, ansökan om Stipendie och Diplom senast sista mars. 

Ansökningsformulär hittar ni för utskrift på hemsidan under kongress/medlem.

Vi påminner även om stipendie för projekt genom Kelm Hjälmås fond och det Nordiska resestipendiet för kunskapsutbyte mellan kollegor. Medlemsavgiften för uroterapeuter i Sverige är 350 kr/år och för studerande och pensionärer 175 kr/år. Betala senast 31/3 men gärna tidigare. 
Bankgiro nummer: 5706-3968
Swish nummer: 123 165 95 31 
Dessa nummer är kopplade direkt till UTF:s medlemskonto

Norske medlem skal betale kontigenten 350,- til konto: 5219 68 32807, med navnet: Anne Torine Litherland, Lyngveien 32, 3118 Tønsberg. Det bør komme fram hvem innbetalingen gjelder. Vid frågor, vänligen kontakta Anne Torine Litherland

För nuvarande och blivande medlemmar i UTF Danmark, kontakta Beritt Petersen. Medlemmar i Danmark betalar reducerad av avgift (250 kr) då det även är en avgift i Danmark. 

Tänk även på att sända in eventuella motioner i tid. Vi har haft styrelsemöte i Malmö i helgen och återkommer inom kort med en rapport från styrelsens arbete. Ni kan redan nu läsa verksamhetsberättelsen för 2017.

Vänliga Hälsningar
Eva Westling
Ordförande i UTF

Hej kära kollegor och ...

... uroterapeuter i Norden!

Nu har ett nytt år rullat igång med full fart och det är hög tid för kort information. Inbjudan till årets kongress i Luleå har skickats ut och jag hoppas att vi är många som ser fram emot att träffas och att möta våren i norr.

Vill också påminna om medlemsavgift, ansökan om Stipendie och Diplom. Ansökningsformulär hittar ni för utskrift på hemsidan under kongress/medlem.
Vi påminner även om stipendie för projekt genom Kelm Hjälmås fond och det Nordiska resestipendiet för kunskapsutbyte mellan kollegor.

Medlemsavgiften för uroterapeuter i Sverige är 350 kr/år och för studerande och pensionärer 175 kr/år. Betala senast 31/3 men gärna tidigare.
Bankgiro nummer: 5706-3968
Swish nummer: 123 165 95 31
Dessa nummer är kopplade direkt till UTF:s medlemskonto

Norske medlem skal betale kontigenten 350,- til konto: 5219 68 32807, med navnet: Anne Torine Litherland, Lyngveien 32, 3118 Tønsberg. Det bør komme fram hvem innbetalingen gjelder. Vid frågor, vänligen kontakta Anne Torine Litherland.

Medlemmar i Danmark betalar reducerad av avgift till UTF (250 kr) då det även är en avgift i Danmark. Kontakta Beritt Petersen i UTF Danmark vid frågor. 

Hör gärna av Er med frågor, information och rapporter som Ni vill dela med Er av.

Hoppas att Ni alla mår bra i denna kyliga "vabruari".

Vänliga Hälsningar,
Eva Westling
Ordförande i UTF

Ledig uroterapeuttjänst på BarnReHab i Lund

Gör skillnad. Varje dag.

BarnReHab i Lund är en specialenhet inom Barn- ungdomshabiliteringen. På enheten finns två tvärfackliga team bestående av medicinsk, psykosocial och pedagogisk kompetens; Rehabteamet och Habiliteringsteamet. Vi har särskild kunskap inom rehabilitering efter hjärnskada, nutrition, kommunikation och uroterapi.

Läs mer om tjänsten och ansök på denna länk.

Ny kurs i bäckenbottenhälsa

Utbildningsutskottet har haft möte personer som ansvarar för en ny kurs i bäckenbottenhälsa. 

Kursen, som heter Bäckenbottenhälsa - prevention och rehabilitering, ska ge 7.5 hp och startar nu till hösten. 

Tanken har varit att i första hand rikta sig mot fysioterapeuter och sjukgymnaster,
men den kan även ge möjlighet att utveckla ämnet uroterapi.

Läs mer på KI:s hemsida >>> 

Varmt välkommen till årets UTF kongress i Luleå 23-25/5

En kongress som erbjuder ett varierat program med experter inom olika områden samt en företagsutställning med det senaste utbudet av hjälpmedel och läkemedel som är av intresse för oss som arbetar med uroterapi. 

All information och anmälningsformulär finns under länken UTF Kongress.

Luleå är Norrbottens läns residensstad. I folkmun även kallad för Stålstaden, då staden är centrum för stor stålindustri med omfattande forskning. Staden är belägen där älv och hav möts. Skärgården omfattas av 1312 skiftande öar, präglade av väder och vind, midvinterns kyla och sommarens magiska midnattssol.

Vi ses i Luleå!
Vänliga hälsningar organisationskommittén


Barnsjuksköterska till Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning i Helsingborg

Gör skillnad. Varje dag.

Vi söker nu en barnsjuksköterska som är intresserad av uroterapi till vår barn- och ungdomsmedicinska mottagning i Helsingborg. Anneli är utbildad barnsjuksköterska och har arbetat på mottagningen i många år. Hon beskriver arbetet som både roligt och utvecklande. 

- Här möter man utmaningar varje dag eftersom alla patienter är så olika, i varierande åldrar och med olika kulturer och familjer. Man måste vara lite som en kameleont för att kunna nå fram och ge alla ett gott bemötande under besöket. Det är en balansgång att kunna vara barnslig när det behövs och i nästa stund möta en tonåring på ett respektfullt och passande sätt. När man får till ett bra möte, då mår man gott i själen, säger Anneli leende. 

Du kommer att arbeta med bland annat förberedelse inför undersökning, rådgivning och stöd, provtagning och läkemedelsadministrering. Därutöver kommer du att bli en del av vår uroterapiverksamhet. 

För att du ska trivas i tjänsten är det viktigt att du uppskattar arbete som präglas av patientfokus. Du tar stort ansvar för det du gör och trivs med såväl teamarbete som självständigt arbete. Likaså värdesätter vi hög social kompetens och god samarbetsförmåga. Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper. 


Stomiterapeut sökes till Gotland

Är du utbildad stomiterapeut och vill utvecklas i din profession då har du chansen att bli vår nya stomiterapeut på Gotland. Vi söker i första hand dig som är utbildad stomiterapeut eller distriktssköterska med förskrivningsrätt och intresse för stomivård.

Som stomiterapeut är du en nyckelperson i stomivården. Du ansvarar för stomimottagning där även obesitasmottagning ingår. 

Du möter stomipatienten pre- och postoperativt. Här har du möjlighet att göra stor skillnad i patientens livskvalitet och behåller kontakten med patienten under lång tid. Du ansvarar även för förskrivning av hjälpmedel till dina patienter. 

Du ansvarar för stomimottagningen och har stora möjligheter att påverka din verksamhet men även dina arbetsdagar. Viss utbildning till personalen i slutenvården ingår.


Rapport från arbetsdagarna 29-30 sep

Styrelsen har haft höstens arbetsdagar i Uppsala och nu sammanställt en rapport till våra medlemmar. Vi i styrelsen är glada över att hälsa Anne Torine Litherland tillbaka som Norges representant. Anne har lång erfarenhet av styrelsearbete i UTF vilket är mycket värdefullt. Styrelsens sammansättning i övrigt är stabil sedan flera år, ni ser våra foton på hemsidan. 
Tyvärr saknar vi representant från Danmark.

Arbetsdagarna följer en årsarbetskalender som stöd för styrelsearbetet i viktiga frågor. Vi följer 
upp beslut från årsmötet och stämmer av med föreningens stadgar. På årsmötet presenterade styrelsen förslag på mål att arbeta med under året, ni hittar dom i årsmötesprotokollet under §12. 
Ett mål är att stimulera till regionala medlemsmöten. Dessa möten fungerar väldigt bra i Norrland 
och Mellansverige. Det är trevligt om ni som har regionala möten skickar in tid och plats och gärna 
dagordning i god tid till webbredaktionen, katarina.gunseus@bredband.net så vi kan lägga in det i kalendern. Det kan ge möjlighet för uroterapeuter från annan ort att delta. Det är också ett utmärkt forum för att sprida kunskap om uroterapeutens arbete till andra yrkesgrupper som ibland medverkar i dessa fortbildningsmöten. Vi uppmanar alla som har möjlighet att ordna regionala möten och om ni behöver hjälp så kontakta styrelsen för tips och råd. I Stockholm är det regionalt möte torsdag 26 oktober på Södersjukhuset.

På kongressen i Malmö så presenterade vi den nya reviderade broschyren Uroterapeut - en viktig resurs i vården som vi tycker blev jättefin. Den finns på hemsidan att ladda ner för utskrift. Om ni vill beställa exemplar kontakta Cecilia Edri, ciss.09@gmail.com för distribution. Vi arbetar med att få den översatt till norska, danska och engelska.

Ekonomin i UTF är god och kongressen i Malmö gick med överskott. Överskottet gör det möjligt för oss att dela ut fler stipendier, styrelsen kommer därför att lägga ett förslag till nästa årsmöte om två utdelningar per år. I år blev det ingen utdelning av Kelm Hjälmås stipendie och ej heller Nordiskt resestipendie. Dessa två stipendier är instiftade för att stimulera projekt inom barnuroterapi och för att möjliggöra kunskapsutbyte mellan kollegor inom Norden. Vi hoppas på sökande till nästa år. 

Arbetet med att modernisera hemsidan och att göra den öppna delen mer lättillgänglig pågår för fullt.

Vi har nyligen fått besked från Malmö Högskola att man dessvärre inte startar utbildningen omvårdnad vid tarmdysfunktion. (Vi fick först ett ja men nu har man ändrat sig igen)? Vi kommer fortsätta att försöka få till denna utbildning och ber utbildningsutskottet om hjälp i frågan. I utbildningsutskottet planeras en enkät  till oss medlemmar för att få information om vilka fördjupningskurser som efterfrågas. Utbildningsutskottet har nu också kompletterats med sjukgymnast/uroterapeut, Helena Hallencreutz Grape, som efterträder Sven Mattson.

Vi återkommer fortlöpande med information från styrelsen. Hör gärna av Er med förslag, frågor och information om regionala möten och utbildningsdagar. Vi behöver allas delaktighet för att ha en levande hemsida med aktuell information. 

Vänliga Hälsningar till Er alla från styrelsen i UTF

Sunnaas sykehus HF har ledig stilling som Uroterapeut

Sunnaas sykehus HF søker etter sykepleiere med videreutdanning som uroterapeut, 
eller som ønsker en videreutdanning innen dette. Utdanningen vil bli bekostet av sykehuset. 

Vi har 1 fast stilling 100% med snarlig tiltredelse og 1 vikariat 100% stilling med varighet
ca 10 mnd. fra april 2018. Kära kollegor

... här kommer lite information inför hösten. 

Sommaren har haft mycket växlande väder, hoppas ändå attt det funnits tid för avkoppling och vila.
Vi i styrelsen har nu haft vårt första telefonmöte och vill gärna sända en hälsning till Er alla med
lite information.

Sammanställning av kongressen i Malmö är mycket positiv och det har kommit många trevliga och
tacksamma stipendierapporter som Ni kan läsa på hemsidan. Arbetet med nästa års kongress i
Luleå pågår för fullt, mer detaljerad information kommer inom kort. Hör gärna av Er till Katarina
Gunseus om Ni vill föreläsa eller har förslag till kongressen.

Vi har även stipendiater som åker till ICS i Florens i september och Nikolas möte i oktober. Tidningen
svensk urologi är på gång med mycket läsning från bla UTF´s kongress och inför urologidagarna i
Göteborg i början av oktober. Om du inte får tidningen i september så kontrollera gärna din adress på
medlemssidan och att medlemsavgiften är betalad. På hemsidan hittar du även vårt nya Swischnummer
som ska underlätta, (gäller enbart svenska medlemmar). Glöm inte att ange namn och adress.

Nästa styrelsemöte blir arbetsdagar i Uppsala i slutet av september. Vi hälsar Anne Torine Litherland
välkommen tillbaka till styrelsen! Styrelsens sammansättning i övrigt hittar ni på medlemssidan där
också årsmötesprotokollen finns att läsa. Årets protokoll presenteras så snart det är klart med justering.

Vi  vill också påminna om ansökan för Diplomering. Ansökningshandlingar finns på hemsidan för
utskrift och kan ej skickas elektroniskt. Sänd gärna din ansökan senast 25 september inför vårt
styrelsemöte.
 
Synpunkter och ideer mottages gärna via vår brevlåda som vice ordförande Katarina Gunseus bevakar.
Det är roligt att Facebooksidan är så aktiv men glöm inte bort vår hemsida där du nu bland annat hittar
kalendarium för kongresser.

Önskar  Er alla en härlig höst och att sommaren stannar kvar en stund till.

Vänliga Hälsningar från styrelsen genom Eva Westling

SommarhälsningHär kommer information från styrelsen och en hälsning till Er alla med önskan om en skön sommar.
Kongressen i Malmö var så fantastiskt välordnad och trivsam. Än en gång stort TACK till arrangörsgruppen!
Många spännande föreläsningar och trevliga möten med kollegor. Gå gärna in på hemsidan där ni kan läsa både föredrag
och stipendierapporter. 

På årsmötet ställdes återigen frågan om legitimation, utbildning och lönenivåer. Diskussioner pågår i olika forum där Birgitta och
Anna-Lena fortfarande är mycket aktiva. Vi är tacksamma för det.och arbetar förstås vidare med frågan även i styrelsen. 

Vi ber alla om hjälp att sprida information om uroterapeutens arbete med den nya broschyren som styrelsen och utbildningsutskottet
omarbetat. Vi vill lyfta fram och förtydliga uroterapeutens arbete och härigenom värna om de tjänster som finns. Vi ser också ett
behov av fler tjänster i primärvården. Vi har förstått att det ser väldigt olika ut i våra Nordiska länder. 

I samband med kongressen träffade styrelsen  representanter från utbildningen i Bremen. Det har nu startats en förening för
uroterapeuter i Tyskland, Österrika och Schweiz. De framförde en önskan om samarbeta i olika frågor och om några år
förhoppningsvis samordna en Europeisk kongress för uroterapeuter. 

Det är viktigt med tydliga mål och visioner för framtiden. Styrelsen har en stabil sammansättning nu med representanter från norr till
söder, från Norge och Danmark och inom olika specialiteter. Vi är förstås angelägna om återkoppling/synpunkter och önskemål från
våra medlemmar. Facebooksidan ”uroterapeuter på Facebook” fyller en viktig funktion med frågeställningar och kommentarer. Vi
hoppas att ni även besöker vår hemsida och gärna lämnar bidrag med rapporter, information etc. Vi har också ett nytillskott med
kalendarium för möten och kongresser framöver, både nationellt och internationellt.

Önskar er alla en skön sommar och semester!
Eva Westling
Ordförande UTF

Uroterapeut sökes till Nacka

Aleris söker en uroterapeut till specialistvården i Nacka. 
Sista ansökningsdatumet är den 18 juni.
Läs annonsen här >>

Vi i UTFs styrelse vill rikta ett varmt tack till det härliga
Malmö-gänget som ordnade en fantastisk kongress för oss i år! 

En del föreläsningar hittar ni på insidan under Årsmöte (till höger, under rubriken Föreläsningar från tidigare år).

Stipendierapporterna finns på länken Stipendium.

Vi ser redan fram emot nästa år och då blir det i Luleå!


Nu kan du swisha

Nu har UTF-föreningen ett Swish-konto kopplat direkt till föreningens medlemskonto. 

Numret är: 123 165 95 31

Det går bra att betala in medlemsavgiften på detta nummer!
Glöm inte att skriva namn och bostadsort. 

Bästa hälsningar från UTF-kassören Lena Kurvits

Hej kära medlemmar och kollegor!

Vi sänder nu ut kallelsen till årsmötet 10 maj i Malmö och hoppas att så många som möjligt deltar. På Facebook läser vi att många ser fram mot kongressen vilket gläder
oss. 25 personer har sökt stipendier och vi har kunnat vara generösa, besked kommer nu före påsk. 

Vill passa på att önska Er alla en skön påskhelg. Helgen som för många skulle inleda påsklov och ledighet var oerhört omstörtande. Så fantastiskt i all oro och sorg att så många samlas och manifesterar mot våld, för att stärka gemenskap och omtanke. Tillsammans hittar vi styrka och kraft att känna glädje även i svåra stunder.

Kallelse till årsmöte för medlemmar i UROTERAPEUTISK FÖRENING, UTF

Malmö 10 maj 2017 kl. 16:30 Medicinskt Forskningscentrum MFC stora aulan

Förslag till föredragningslista:

Styrelsen presenterar sig
§ 1 Årsmötet öppnas av UTFs ordförande
§ 2 Föredragningslistan fastställs
§ 3 Är mötet behörigt utlyst?
§ 4 Registrering av antalet röstberättigade medlemmar
§ 5 Val av mötesordförande, mötessekreterare och justeringsmän tillika rösträknare
§ 6 Verksamhetsberättelse för 2016
§ 7 Förvaltningsberättelse och årsbokslut för UTF:s verksamhet 2016
§ 8 Revisionsberättelse samt revisorernas rapport
§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för UTFs styrelse § 10 UTFs målsättning samt meddelande från sekreteraren
§11 Budgetbehandling för 2017, samt fastställande av årsavgift och möjligt bidrag till nationella, regionala samt intressegrupper
§12 Styrelsens förslag till verksamhet under det kommande året
§13 Val av eventuella nya styrelsemedlemmar, revisorer, valberedning och utskott. Ledamöter i styrelsen med avslutad 
mandatperiod; för omval eller avgår: Karin Holen, Heidi Lunde Andersen, Eva Westling. Fyllnadsval av Cecilia Edri, 
tillträdde efter årsmötet 2016
§14 Inkomna motioner/ propositioner (läggs på hemsidan under Årsmöte)
§15 Stadgeändringar
§16 Meddelande från nationella och regionala grupper samt intressegrupper
§17 Information från hemsidan och webbredaktionen
§18 Information från tidningsredaktion – Svensk Urologi
§19 Information från utbildningsutskottet
§20 Tid och plats för nästa årsmöte, 2018
§21 Övriga frågor
§22 Mötet avslutas

Alla medlemmar i Uroterapeutisk Förening hälsas välkomna till årsmötet.

Vi ses i Malmö, 
Eva Westling, Ordförande UTF

Postertävling! Du kan vinna 10.000 kr!

En liten påminnelse igen om medlemskap och möjligheter att söka stipendier för
kongresser och fortbildning. För information se UTF´s hemsida. Ansökan om stipendie
ska vara oss tillhanda senast 31 mars.

Vi har även i år en postertävling med möjlighet att vinna 10.000 kr. Ämnet är katetervård och priset delas ut vid årets kongress i Malmö. Sponsor är även i år Bactiguard.

Bactiguard inför nu postertävlingen som ett årligt pris med utdelning vid årets kongress. Ett trevligt initiativ för att öka kunskap inom ett viktigt område. 2016 delades priset av 2 personer, Karin Ärlemyr om katetervård i öppenvård och Maria Akay om e-learning i katetervård. Vi hoppas på fina bidrag även i år. Bidragen bedöms av en jury från Bactiguard och styrelsen i UTF.

Maila Ditt bidrag senast 15 april till; westlingius@gmail.com eller susanne.olauson@bactiguard.se.

Vill också passa på att tacka kollegorna i Stockholm som ordnade terminens trevliga uroterapeutmöte. Intressanta föreläsningar och diskussioner.

Vill gärna förmedla följande adresser.
NYHET! kateterfakta.nu  och bladderandbowelforum.se

Vänliga Hälsningar,
Eva Westling
Ordförande UTF


Hej kära medlemmar!

Har tidigare skickat ut information via Facebook men denna information ska naturligtvis även finnas på vår hemsida. Vi vill informera om följande;

Anmälan till kongressen i Malmö finns nu på hemsidan.

Det har varit en frågor om medlemsavgiften. Ni hittar alla uppgifter på hemsidan med olika kontonummer för Sverige, Norge och Danmark. Glöm inte bort att skriva ditt namn och adress när du betalar.

Ansökan om stipendier ska vara inskickade senast 31/3. Alla som har varit medlemmar
2 år i följd kan ansöka. Tänk även på vårt Nordiska resestipendium som möjliggör
utbyte mellan kollegor i Norden.

I år finns även möjlighet att söka Kelm Hjälmås forskningsstipendie, ansökningshandlingar skickas till Anna-Lena Hellström.

Vi har förstått att många försöker sända formulär via nätet. Tyvärr så har vi inte denna funktion ännu. Gå in på Medlem – Årsmöte – Stipendium och skriv ut ansökningsformuläret, där hittar ni även adresser. Posta ansökan, vi kan inte ta emot mail.

Våra trogna Webredaktörer Margareta Fredros och Lisbeth Rodin har nu lämnat över ansvaret till Katarina Gunseus i styrelsen som också samarbetar med ett webföretag. Vid alla förändringar kan det ibland bli missar, vi hoppas på förståelse för det och är tacksamma om ni återrapporterar så att vi kan åtgärda eventuella fel.

Styrelsen har arbetsmöte i Stockholm 24 och 25 mars. Hör gärna av er med frågor och önskemål. Förutom vår årsarbetsplan så ska vi färdigställa den nya informationsbroschyren om uroterapi som kommer att presenteras i Malmö.

Dagarna blir ju i alla fall ljusare nu…

Vänliga Hälsningar från ordförande / Eva Westling


Vinterhälsning

Hej kära kollegor här kommer en vinter- eller kanske snarare en vårvinterhälsning. 

Knopparna har börjat komma upp i rabatten och många saker i världen är upp och ner. Ett är dock säkert och det är att vi ska fira UTF´s 30-års jubileum i maj i Malmö. Hoppas att ni har reserverat 10-12 maj i kalendern. Programmet finns nu klart att läsa
på vår hemsida. Programmet ser spännande ut och kongressen i sig brukar vara inspirerande med alla möten med kollegor, företag och produktspecialister. 

Som vanligt vill vi påminna om medlemsavgiften före sista mars. Medlemskap ger alla möjlighet att söka stipendium för deltagande i kongressen eller för annan fortbildning.
För er som ännu inte ansökt om Diplomering, så vill vi även påminna om det. Information, ansöknings- handlingar och adresser hittar ni på hemsidan. Glöm inte att sända med ett förfrankerat svarskuvert för ditt diplom. Vi återkommer med kallelse till årsmötet som vi också hoppas ska samla många. 

Har du frågor till styrelsen, så använd gärna vår brevlåda på hemsidan.

Medlemskap i Sverige
350 kr per år för uroterapeuter och 175 kr per år för studerande, pensionärer och hedersmedlemmar.
Avgiften betalas in på bg 5706-3968 Swedbank.

Medlemskap i Norge
Norske medlem skal betale kontigenten 350,- til konto: 5219 68 32807,
ned navnet: Anne Torine Litherland, Lyngveien 32, 3118 Tønsberg. 

Vänliga Hälsningar från styrelsen i UTF genom Eva Westling, Ordförande

UTFs Kongress 10-12 maj 2017

Välkommen till årets kongress på Skånes Universitetssjukhus i Malmö

Kongressen bjuder på ett välkomponerat vetenskapligt program med föredrag av
såväl medlemmar som inbjudna föreläsare samt en företagsutställning med det
senaste utbudet av hjälpmedel som intresserar uroterapeuter.

Kongressen erbjuder även samvaro under trevliga former och möjlighet att utbyta erfarenheter med kurskamrater och andra kollegor. I kongressens sociala program ingår get together på Malmös rådhus och kongressmiddag i fantastiska lokaler vid vattnet.

Läs mer om kongressen här.
Anmäl dig här senast den 18 april.

Nya kontaktuppgifter?

Kom ihåg att kontrollera dina kontaktuppgifter och uppdatera de vid behov! 

Du gör detta på Min sida när du är inloggad.

Intresserad av att arbeta som uroterapeut i Göteborg?

Vi söker en ny kollega på 100% till enheten med inriktningen barn med neurogen
blås- och tarmfunktionsstörning. Vår anställning är på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, men arbetsplatsen är på Regionhabiliteringen i Göteborg.
På mottagningen är vi fyra uroterapeuter som arbetar dagtid. 

Låter det intressant? Slå då en signal till Magdalena Vu Minh Arnell för mer information.

Magdalena Vu Minh Arnell
Tel: 031-343 76 54
Barnsjuksköterska/Uroterapeut      
UroTarmhabiliteringen, Regonhabiliteringen 
Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
418 04 Göteborg

Julhälsning från styrelsen

Dags för årets julhälsning med kort information och en önskan till Er alla om en skön och avkopplande julledighet. 

Såg på Gotlandsbåten i adventshelgen en platsannons för uroterapeut till Visby, det var fantastiskt att se titeln 
UROTERAPEUT på monitorn i folkhavet på båten. Att sprida kunskap om uroterapeutens roll är en viktig uppgift 
och vi får ständigt höra uppskattning om våra  medlemmars arbete.

Arbetet med uppdatering av broschyren ”Uroterapeut en resurs i vården” pågår för fullt. 

DN hade i helgen en notis om Socialstyrelsens inventering av vård vid MS och Parkinsson. I arbetet deltar två uroterapeter. 
Arbetsgruppen har funnit påtagliga skillnader i den vård som erbjuds och att det nationellt är en ojämnlik vård. Traditionen 
är stark för uroterapeuter att kämpa för patienters rätt till jämlik vård och behandling.

Att träffas, att dela varandras kunskap och arbete är en viktig inspirationskälla. Vi hoppas att så många som möjligt 
kommer till årets kongress i Malmö!

Vi ses på UTF´s 30-årsjubileum 10-12 maj 2017 i MALMÖ!

Tänk på att förnya Ditt medlemskap för 2017 om du vill söka stipendie och/eller diplom.
Ansökan senast 31mars, 
mer info finns på vår hemsida. 

Vi tar tacksam emot information om kommande händelser under året till vårt kalendarum via UTF´s brevlåda.

                                      En riktigt GOD JUL & GOTT NYTT ÅR 
                                               önskar styrelsen genom 
                                          Eva Westling, Ordförande UTF 
                                             

Uroterapeut till Östersund

Uroterapeut eller barnsjuksköterska som är intresserad 
av att utbilda sig sökes till 
Barn- och ungdomshabiliteringen i Östersund


Hösthälsning från UTF:s Ordförande och styrelsen

Hej kära kollegor, nu är höstterminen i full gång. Styrelsen träffades redan första helgen i september i Göteborg för två intensiva arbetsdagar. Många tycker kanske att styrelsen är osynlig men vi hade många givande diskussioner och punkter på dagordningen  som vi gärna vill berätta om.

Läs mer...TACK UPPSALA

TACK UPPSALA!


Vilken fantastiskt trevlig och välorganiserad kongress Uppsala bjöd på!
Stort tack till organisationskommitten!
Stort tack även till alla företag som bidrog till både kongress och utställning!
Särskilt tack till vår guldsponsor Wellspect!
Den glada och trevliga stämningen bidrog alla till på bästa sätt.
Många av föredragen hittar ni inom kort på hemsidan, det omfattar många verksamhetsområden.
22  medlemmar fick stipendier till fortbildning tack vare överskott från föregående kongress och följande företag:Allergan, Coloplast, Ferring, Wellspect och Bactiguard

Samtliga stipendiater lämnar en rapport från sin fortbildning som presenteras på vår hemsida för att sprida kunskap och information till kollegor.
På UTF´s årsmöte deltog många mycket aktivt med intressanta diskussioner. Protokollet presenteras inom kort på hemsidan. Styrelsens mål presenterades, bland annat att:
utveckla UTF´s broschyr om uroterapeutens arbete för att sprida/ökad kunskap om vår specialistkompetens.
Det chatforum som finns på hemsidan används inte så ofta. På årsmötet beslutades istället att skapa en sluten grupp för uroteapeuter på Facebook. Detta är nu genomfört och är ett utmärkt forum för alla uroterapeuter. Du ansöker om inträde på Uroterapeuter på Facebook, Anna Hellman och Sara Strandberg är administratörer. Vi har redan 131 personer anslutna.
Mer läsning kommer snart i tidningen svensk urologi. 
Önskar er alla nu Sköna helger med välbehövlig avkoppling 

Eva Westling
Ordförande i UTF

Tack till våra föreläsare

Ett varmt tack till alla våra föreläsare vid UTFs kongress i Uppsala

Tack Uppsala

Ett stort och varmt tack till gänget i Uppsala för en härlig konferens med både humor och värme. Och tack för att ni fixade det där med vädret också.......

Läs mer...Mer Uppsala

Birgitta har fyllt år 

Läs mer...Uppsala idag


Läs mer...Uppsala har startat


Läs mer...46 nya uroterapeuter

Läs artikel om de nyutexaminerade uroterapeuterna här.

Välkommen hem mamma Uroterapeut

Tack Svea för den fina bilden!

Läs mer...Hjärtliga Gratulationer !!


till alla våra nya uroterapeut kollegor som examinerats i april 
 
Vi i styrelsen vill gratulera alla Er som nu är klara med utbildningen, Härligt! 
Det ger kanske våren en ny dimension att vara fri studier och njuta av vårsolen. Det är förstås glädjande att så många vill utbilda sig till uroterapeut och att många redan visat intresse för nästa utbildningsomgång.  
Vi vill samtidigt informera om diplomering och stipendier. Vi har redan fått en ansökan om Diplomering och vill gärna påminna Er om det. Information hittar ni på hemsidan.  
Vi har i år godkänt 21 stipendieansökningar som för många möjliggör deltagande i UTF´s kongress och annan fortbildning. Tänk på inför nästa års kongress i Malmö att stipendier enbart godkänns vid medlemskap i minst 2 år. Ansökan om medlemskap hittar ni också på hemsidan www.UTFnordic.org  
Hör gärna av Er med synpunkter och ideér till oss i styrelsen. 
Önskar Er nu en skön vår med sol och värme och att vi ses på kongressen i Uppsala.  
Vänliga Hälsningar från UTF´s styrelse 
Eva Westling 
Ordförande 
 
 

Kallelse till årsmötet

Välkomna till 2016 års kongress och årsmöte för UTF i Uppsala 18 - 20 maj på Norrlands nation. 
Vi välkomnar till årsmöte med denna kallelse som även finns att hämta på vår hemsida. Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda i god tid, 6 v enligt stadgar. Vi har en motion från föregående år om namnbyte samt 3 förslag på stadgeändringar som tidigare utskick informerade om.


Läs mer...Uppdaterat program

Programmet för konferensen uppdaterat. Klicka här

Läs mer...Inkontinenspodden

Vi firar internationella kvinnodagen med att informera om Gitte Birlev Könyves nya inkontinenspodd. Följ länken: http://www.wundies.se/inkontinenspodden

Preliminärt program klart

Nu kan du ta del av det preliminära programmet för 
UTFs konferens i Uppsala 18-20 maj. Klicka på bubblan Konferens. Där hittar du också praktisk information om konferensen samt anmälningsformulär.

Varmt välkommen!

Nytt Stipendium

Bactiguard instiftar nytt stipendium. Läs mer som inloggad medlem

Heidi ny i styrelsen

Du kan läsa om Heidi när du loggat in som medlem

Kurs i Bergen nästa år!

Høgskolen i Bergen planlegger oppstart av videreutdanning av uroterapi høsten 2016. 
Spre informasjonen til mulige kandidater. Skolen er avhengig av nok søkere for at utdanningen faktisk skal starte.
Se link for mere informasjon:

Välkomna till Uppsala 2016

Välkommen till UTFs konferens i Uppsala 18 – 20 maj 2016Konferensen och årsmötet kommer att äga rum på Norrlands Nation. Den första kvällen träffas vi på mingelfest i Botaniska Trädgården.

Läs mer...Tack Oslo


Hej alla kollegor i UTF!


Vill gärna sända en hälsning till Er alla efter en fantastiskt välordnad och trevlig kongress i Oslo. Stort TACK till organisationskommitten.

Stort Tack även till alla våra trogna sponsorer som bidrar till kongress, stipendier och utställning.

Stor Kram och Tack till Anne Thorine Litherland för alla år i styrelsen och som en mycket kunnig och kompetent ordförande. Tack också till Susanne Kjellman som nu lämnar styrelsen som ledamot och vi hälsar Karin Holen sjukgymnast och uroterapeut välkommen till styrelsen. Vi saknar representant från Norge, nästa styrelsemöte är bokat i Malmö 18 - 19 september och vi hoppas ha någon med från Norge då. Det blev många tack men det är så härligt att få framföra Tack och hälsningar till Er alla för alla trevliga möten. Nästa kongress blir i Uppsala och organisationskommitten har sedan länge full fart med planeringen.

PS En motion om namnbyte på föreningen lämnades från Birgitta och Anna-Lena. Förslaget var Uro och Tarmterapeut, annat förslag som nämndes var Bäckenbottenterapeut!? Vi får väl alla fundera och kanske utlysa en namntävling till Uppsala? DS

På återhörande och Vänliga Hälsningar / Eva Westling

Läs mer...SBU-skrift om urininkontinens

ÄLDRE OCH URININKONTINENS- ÖKAD KUNSKAP FÖR EN BÄTTRE VÅRD OCH OMSORG

SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) har tagit fram en skrift på 8 sidor som riktar sig till personer som tar hand om äldre med urininkontinens. Texten bygger på en vetenskaplig sammanställning som har gjorts av SBU.


Läs mer...Akupunkturkurs

Sedan 1990 har smärtspecialist Christer Carlsson anordnat en mängd akupunkturkurser. 

Främst har kurserna handlat om smärtbehandling. Denna kurs handlade om akupunktur vid urologisk omvårdnad.Läs mer...Nu finns vi på Facebook

Nu finns vi på Facebook - öppet för alla uroterapeuter! Gå med och diskutera!

Hur du går med i Facebook kan du läsa här >>

Sedan söker du i det vita fältet överst till vänster på sidan efter just "uroterapeuter". Väl där skall du be om att få gå med i gruppen.

Lycka till!

Rapport från NUGAs konferens


Nordic Urogynecological Association, NUGA, har haft möte i Stockholm

Läs mer...Ändra lösenord

För att ändra lösenordet

Läs mer...Blivande kollegor

Här kommer en hälsning från våra blivande kollegor

Medlemsavgift

Vi ser fram mot Ditt medlemskap 350 kr, för pensionär eller uroterapistuderande 175 kr

Swedbank Bankgiro 5706-3968 ange namn och adress

Norske medlemmer 350,- til konto: 5219 68 32807 med navnet: Anne Torine Litherland, 

Lyngveien 32, 3118 Tønsberg. Husk å merke betalingen med hvem det gjelder.


Läs mer...MS i fokus

Det händer mycket just nu kring vården av MS-patienter. Logga in och läs rapporter från socialstyrelsens "hearing" där UTF hade representanter samt från MS-forum i Malmö.

Klicka på länken för att komma till internationell konferens kring MS i Milano

JulhälsningLäs mer...Disputation

Helena Öborn
”Lower Urinary Tract Dysfunction in Children with Chronic Kidney Disease before and after Renal Transplantation”
Fredagen den 5 december 2014, kl. 10.00
Föreläsningssal B 64 Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Rapport från UTFDanmark

Du som är medlem kan logga in och läsa rapporter 
från UTF Danmarks Generalförsamling 
och föreläsningar i samband med den

Styrelsens arbetsdagar

Kort sammanfattning från styrelsen om vad som diskuterats
på arbetsdagarna.

Läs mer...Kontinensvecka vecka 38.

Varifrån kommer idén med Kontinensvecka vecka 38? 

Läs mer...MS Forum 2014.

Inbjudan till utbildningsdag som MS fonden arrangerar

Läs mer...Uroterapiutbildning i Göteborg

Information finns nu om kommande uroterapiutbildning i Göteborg

Läs mer...MS och Parkinson i focus

Socialstyrelsen arbetar med att ta fram nationella riktlinjer för patienter med MS och Parkinson.

Läs mer...En uroterapeut i Afrika!

Äntligen finns det en utbildad uroterapeut i Afrika. 
Päivi Karlsson är där och arbetar framför allt med palliativ vård för AIDS-sjuka. Men hon hinner med en del när det fäller urinvägarna också och man har bett henne om utbildning kring kontinens. Problemet med fistlar efter långdragna födslar är stort.

Läs mer...Oslo 2015

UTFs konferens 2015 äger rum på Hotel Bristol i Oslo.


Läs mer...Nya föreläsningar

Nya föreläsningar från konferensen 
finns nu som PDF.
Du finner dem när du loggat in som medlem och klickar på "Årsmöte"

Utvärdering av årets konferens

UTF har idag, måndag, skickat ut en utvärderingsenkät till samtliga deltagare. Har du inte fått någon vänligen kontakta UTF så skickar vi en länk i separat mail.UTFs konferens

Nu har UTFs flaggor vajat färdigt utanför biografen Drakens entré. Efter att ha bott i Coloplast´s lagerlokaler under ett år har de nu farit vidare med Ferring till Oslo. Där skall de vila tills nästa UTFkonferens 20-22 maj 2015 som går av stapeln just i Oslo! 

Läs mer...Ny uroterapiutbildning

Ny utbildning till Uroterapeut startar i Bergen hösten 2014

Läs mer...Ny hemsida

Välkommen till UTFs nya hemsida, som bland annat bjuder på
 • Diskussionsforum för medlemmar
 • Bildgalleri för medlemmar
 • Hitta en uroterapeut nära dig
 • Kalender över kommande aktiviteter
 • Aktuella nyheter
Hemsidan är till såväl för dig som söker information om vad uroterapi är som för dig som är utbildad uroterapeut. När du loggat in som medlem fungerar den som en föreningssida för medlemmar.

Läs mer...Uppmaning att betala medlemsavgiften

Hej, det är dags att betala medlemsavgiften/kontingenten.

Läs mer...Lite att tänka på när du loggar in på vår hemsida

Kontrollera och komplettera de uppgifter som finns inlagda redan på "Min sida" när du loggat in. Kartan som finns på "insidan" är bara till för er som är medlemmar så ni kan hitta varandra runt om i landet. Men du syns inte där förrän du klickat i rutan om att du godkänner det på just "Min sida" Det är också först då som vi kan lägga ut dig som är Diplomerad på utsidan för allmänheten att söka på. 

Har du inte fått något log in? Kontakta info@utfnordic.org.

UTFs årskonferens 2014

2014 års konferens och årsmöte kommer att äga rum i Göteborg på Folkets Hus den 7-8 maj. Konferensen erbjuder ett intressant och givande vetenskapligt program med föredrag av såväl medlemmar som inbjudna föreläsare. En utställning med det senaste utbudet av hjälpmedel som intresserar oss uroterapeuter, precis som vanligt. Vi provar i år även på att bjuda på workshops kring intressanta ämnen. Konferensen ger tillfälle till att utbyta erfarenheter med kollegor och kurskamrater. Vi återkommer med programmet när det är färdigkomponerat. Vi hoppas att få se just dig där. Läs mer under fliken "Årskonferens".

EAU 2014

Stockholm kommer att vara värd för EAU Kongressen år 2014, som är den 29 i ordningen. Kongressen går av stapeln den 11 till 15 april. EAU betraktas som Europas största urologihändelse och kommer att presentera den senaste utvecklingen inom internationell urologi med ett heltäckande och omfattande vetenskapligt program. Framstående talare och internationella lärare och forskare kommer att leda och delta i olika möten, sessioner, samtal och utbildningar. 

Solveig Frankenberg-Sommar


Före jul nåddes vi av beskedet att Solveig Frankenberg-Sommar, UTFs första kassör, har avlidit

Läs mer...