BLI MEDLEM I UTF

Du som är utbildad uroterapeut är välkommen att ansöka om medlemsskap. Rödmarkerade fält måste fyllas i.
Ej yrkesaktiv (yrkesrelaterade fält behöver inte fyllas i)
För- och efternamn
Födelseår
Postadress Hem
Postnummer Hem
Postort Hem
Land
Sjukhus (el. likn.)
Avdelning
Gatuadress
Postnummer och ort
Telefon arbete
Mobil privat
E-post
E-post reserv
Specialområde
Uroterapiutbildning
Utbildningsort
Poäng
Examensår
Komplettering 1 (kurs)
Komplettering 2 (kurs)
Komplettering 3 (kurs)
*Huvudsakliga arbetsområden
Telefonnummer privat

Jag godkänner att mina uppgifter läggs ut på kartan över uroterapeuter. Om du väljer att inte kryssa i, blir du inte sökbar. Enbart diplomerade uroterapeuter är sökbara på den externa kartan. På den interna kartan finns alla med som har godkänt det.

Ett medlemsskap i UTF ger dig
Medlemsavgift för medlemmar i Finland, Island och Sverige  
350 kr per år för uroterapeuter och 175 kr per år för studerande, pensionärer och hedersmed-lemmar. Avgiften betalas in via Swish nr 123 165 95 31 eller 
bg 5706-3968 senast den 31/3 varje år. Glöm inte att ange namn och bostadsort. När du har betalat, får du användarnamn och lösenord till hemsidan. Om du har frågor angående medlemsavgiften, kontakta UTFs kassör Lena Kurvits.
För betalning från utlandet: 
IBAN 
SE68 8000 0810 5999 4166 6894
BIC/SWIFT SWEDSESS


Medlemsavgift för medlemmar i Danmark
Kontakta Beritt Petersen i UTF Danmark vid frågor. Medlemmar i Danmark betalar reducerad av avgift till UTF (250 kr) då det även är en avgift i Danmark. 

Medlemsavgift för medlemmar i Norge
Norske medlem skal betale kontigenten 350,- 
til konto: 5219 68 32807, ned navnet: 
Anne Torine Litherland, Lyngveien 32, 
3118 Tønsberg 
DET BØR KOMME FRAM HVEM INBETLANINGEN GJELDER! 
Vid frågor vänligen kontakta Anne Torine Litherland, Norges representant i UTF

Ladda ner giroblankett Norge - inbetalningskortet finns längst ner på sidan

Ladda ner giroblankett Sverige - inbetalningskortet finns längst ner på sidan