BLI MEDLEM I UTF

Du som är utbildad uroterapeut är välkommen att ansöka om medlemsskap. Blåmarkerade fält måste fyllas i.
För- och efternamn
Postadress Hem
Postnummer Hem
Postort Hem
Land
Sjukhus/Arbetsplats
Avdelning
Postadress Arbete
Postnummer och Ort Arbete
Huvudsakligt arbetsområde
Telefon Arbete
Telefon Privat
E-post Arbete
E-post Privat
Grundutbildning
Uroterapiutbildning
Utbildningsort Uroterapi
Examensår

Jag godkänner att UTF har ovan personliga uppgifter registrerade.UTF:s PERSONUPPGIFTSPOLICY

1 Personuppgifter på medlemmar

Uppgifter med * är obligatoriska för att UTF ska kunna administrera medlemskap.

2 Varför och hur används uppgifterna?
 • Säkra att medlem är utbildad uroterapeut
 • Skicka digitala nyhetsbrev
 • Skicka medlemstidning postalt
 • Begära in medlemsavgift
 • Tillhandahålla medlemslista
 • Administrera stipendier
 • Kunna logga in på medlemssidan
3 När och hur delas uppgifter med andra?

Vi säljer inte personuppgifter till någon och delar endast personuppgifter med tredje parter som underlättar tillhandahållandet av vår tjänst, som tex tekniska, administrativa, som vi ger uppdrag till. Dessa får inte använda personuppgifter för egen vinning.

4 Dina individuella rättigheter

Europeiska Unionens dataskyddsförordning och andra länders personuppgiftslagar ger särskilda rättigheter för registrerade. Läs gärna mer på Sveriges Datainspektion.
 • Du får begära information om: ändamålen med behandlingen; kategorier av personuppgifter; vem/vilka utanför UTF som har mottagit personuppgifter från UTF; hur länge dina personuppgifter lagras och vilken källa informationen har (om du inte lämnat den direkt till oss). 
 • Du har rätt att korrigera dina personuppgifter om något
  är felaktigt eller saknas. Du kan enkelt logga in på Min sida för att uppdatera uppgifterna själv.
 • Du kan begära att vi raderar en del eller alla personuppgifter eller slutar behandla den. 
 • Efter förfrågan om radering, kommer vi att lämna dina personuppgifter till dig direkt. 
 • Du kan också begära att vi slutar använda dina personuppgifter för ändamålen i punkt 2. 
 • Om du anser att vi hanterat dina personuppgifter
  felaktigt kan du göra en anmälan till Datainspektionen.
5 Uppdatering av denna personuppgiftspolicy

Vi inser att dataskydd och integritetsfrågor är ett långsiktigt ansvar, varför vi kan komma att, från tid till annan, uppdatera och utveckla föreningens tjänster, varför vi även kan komma att uppdatera dessa personuppgiftsvillkor. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och ändra denna Personuppgiftspolicy på vår hemsida, utan att meddela dig. Där det krävs enligt lag kommer vi att tydligt meddela att denna Personuppgifts- policy har ändrats och att ditt godkännande behöver lämnas på nytt.

6 Personuppgiftsansvarig

Styrelsen för UTF.