UROTERAPEUT - EN VIGTIG RESSOURCE I PLEJEN
 

En uroterapeut har grunduddannelsse og autorisation som sygeplejerske, fysioterapeuteller læge.
En uroterapeut udreder og behandler den som lækker urin eller har svært ved at tømmeblæren uanset alder og køn. I Norden har ca. 10–15% i alle aldre problem medurinblærens funktion. Der findes mange forskellige årsager til dette. I uroterapeuts arbejde indgår at skabe forståelse for sammen-hængen mellemårsag og symptom. Uroterapeuten kortlægger problemet. Dette er grundstenen indenfor uroterapi, ligesom opfølgning på iværksatte opgaver. Uroterapeuten underviser om og uddanner i blærens- og tarmens funktionsproblemer. Forsknings- og udviklingsprojekter indgår ofte i arbejdet. Uroterapeuten har professionelle kundskaber når det gælder afprøvning og vurdering af hjælpemidler til inkontinens. Uroterapeuter findes på de største sygehuse og enkelte i primær sektoren. 

Uroterapi 
Ordet uroterapi er sammensat af uro - noget som har med urinvejene at gøre og terapi - som betyder behandling. Uroterapi er først og fremmest en terapeutisk behandling og indebærer at patienten ændrersine vaner og/eller gennemføreret træningsprogram. 

Uroterapeutisk forening 
UTF er en nordisk forening som blev dannet 1987. Foreningen driver uddannelse, samt fremmer forskning og udvikling indenfor uroterapi. Uddannelse til uroterapeut sker ved Göteborgs Universitet, Sverige og Högskolan Bergen, Norge.

Mål 
Blære- og tarmforstyrrelser 
Behandlinger hos uroterapeut