UROTERAPEUTTI – TÄRKEÄ VOIMAVARA TERVEYDENHUOLLOSSA
 

Uroterapeutti on erikoiskoulutuksen saanut sairaanhoitaja. Uroterapeutti tutkii ja hoitaa kaiken ikäisiä, molempia sukupuolia edustavia henkilöitä joilla on virtasankarkaamisongelmia tai virtsarakon tyhjentämisvaikeuksia. Pohjoismaissa on noin 10–15%lla väestöstä virtsarakon toimintahäiriöitä. Syyt ovat erilaisia. Uroterapeutin työhön kuuluu valaista syyn ja oireiden välistä yhteyttä. Uroterapeutti kartoittaa ongelman ja seuraa potilasta yksilöllisen hoito-ohjelman avulla. Uroterapeutti antaa tietoa virtsarakon ja suolen toimintohäiriöistä ja kouluttaa ammattihenkilöitä joiden työhön kuuluu kyseisten ongelmien kartoitus ja hoito. Tutkimus- ja kehitystyö on usein yksi osa työstä. Uroterapeutilla on ammatillista pätevyyttä inkontinenssi apuvälineiden testausta tai käyttöneuvontaa koskevissa asioissa. Uroterapeutin löytää useimmista suuremmista sairaaloista ja erikoisalan poliklinikoilta.

Uroterapia 
Sana uroterapia on yhdistelmä sanasta uro – jolla on tekemistä virtsateiden kanssa ja sanasta terapia – joka tarkoittaa hoitoa. Uroterapia on käytösterapeuttinen hoitomuoto, joka tarkoittaa että potilas muuttaa tapojaan ja/tai on mukana yksilöllisessä harjoitusohjelmassa. 

Uroterapeutisk forening 
UTF on yhteispohjoismainen yhdistys joka perustettiin 1987. Yhdistys kehittää erikoiskoulutusta ja edistää uroterapiaan kuuluvaa tutkimus ja kehitystyötä. Uroterapeutiksi voi opiskella Göteborgin Yliopistossa Ruotsissa ja Bergenin korkeakoulussa Norjassa.

Tavoitteet
  • Kontinenssi 
  • Normaali tai parantunuti rakon- ja suolen tyhjentyminen
  • Henkilökohtaisesti sopivat apuvälineet 
  • Parantunut elämänlaatu
  • Virtsarakon ja suolen toimintahäiriöitä Uroterapeutin antama hoito