AKTIVITETSKALENDER

2020-03-23 EAUN

EAUN äger rum under 3 dagar i mars i Amsterdam. EAUN är ett forum för att presentera opublicerad information och dela idéer och innovationer inom urologi för att samt sprida evidensbaserad kunskap av primär klinisk betydelse och som är särskilt relevant för sjuksköterskans roll.


2020-05-06 ESPN 2020

Den 27:e kongressen i European Society for Pediatric Neurosurgery (ESPN), kommer att hållas i Aten, Grekland, från den 3 maj till 6 maj 2020. Denna kongress för vetenskap och utbildning för att underlätta spridning och utbyte av kunskap, färdigheter och attityder, mellan experter, forskare, kliniker och praktikanter och för att fortsätta utvecklingen av pediatrisk neurokirurgi i Europa.


2020-05-15 UTF 2020

Vi återkommer med information längre fram.

2020-05-18 AUA 2020

American Urological Association (AUA) fortsätter att vara ledande när det gäller att utveckla innovativ, evidensbaserad kvalitetsutbildning för urologer och yrkespersoner inom urologivård över hela världen. Genom årsmötet - och andra utbildningserbjudanden året runt - sätter AUA de högsta standarderna för urologisk utbildning.

2020-08-29 ICS 2020

ICS är världens främsta tvärvetenskapliga förening som ger de bästa, de senaste och de mest avancerade teknikerna för att studera och behandla sjukdomar i bäckenbotten, urininkontinens, bäckenprolaps och LUTS. Vi har en enastående sammansättning av sessioner och workshops, föreläsningar och videor. Dessutom kommer våra utställare att presentera det senaste inom teknik.


2020-09-25 ESCP 2020

I september månad öppnar European Society of coloproctology (ESCP) upp för en tre dagar lång kongress. Denna gång är det i Vilnius i Litauen. 


2020-10-29 ICCS 2020

Nästa ICCS-konferens kommer att vara i Dubai, Förendade Arabemiraten i oktober.  Detta årliga möte är ett bra tillfälle för barnläkare, barnkirurger, barnsjuksköterskor, barnkliniker, sjukgymnaster och sjuksköterskor som är involverade i behandling av barnsjukdomar att träffas.  


2021-01-30 NUGA 2021

Det 32:e mötet i Nordic Urogynecological Association (NUGA) kommer att hållas 28-30 januari 2021 i Oslo, Norge.

NUGA är en icke vinstdrivande kommitté av urogynekologer från alla nordiska länder. Syftet med NUGA är att organisera och planera möten i de nordiska länderna för urogynekologer och andra sjukvårdspersonal med betoning på de senaste uppdateringarna inom området urologi och urogynekologi. Syftet är också att ge unga forskare möjlighet att presentera sitt arbete. Kongressens vinster används för att dela ut forskningsbidrag och priser (tex bästa abstrakt och Ulmstenpriset till den mest lovande unga forskaren).