Föreläsningar från 2018 års kongress
Bäckenbottenbristning vid förlossning. 
Analsfinkterrupturer. Påverkan på livskvalitén. Att identifiera skadan. Direkt efter förlossningen och senare i livet. Perianalt ultraljud, hur använder vi tekniken? Kirurgisk behandling eller bäckenbottenträning? Hur kan vi hjälpa kvinnan?
Eva Uustal, Överläkare Gyn-Obst US Linköping

Eva Pettersson, Sjukhusapotekare Sunderby Sjukhus
Eva Samuelsson, Distriktsläkare och professor, 
Hur skiljer vi på svamp, eksem och atrofi och vad finns det för behandlingsalternativ. Helena Carré, Spec läkare Gynekologi, Sunderby Sjukhus 

Kvinnans upplevelse av en förlossningsskada. 
Forskning baserad på bristningsregistret. Inger Lindberg, Barnmorska Doc Obst-gyn Länsklinik Norrbotten

Tarmtömningsbesvär hos barn, goda råd och erfarenheter. 
Linda Hamberg, leg. barnsjuksköterska, barnhabiliteringen Sunderby Sjukhus 

Kan man påverka kateterrelaterad UVI med hjälp av produktdesign? 
Madeleine Ramstedt, kem.dr forskare i kemi, 
Mattias Segerlund Leg. Psykolog KIM Psyk.klinNUS Umeå 

Tillgodoser det patientens behov? Marianne Fehrling, 
Anna Martinson de Cárdenas
Nu ser vi fram emot nästa kongress. 

Boka in 9-10 maj 2019 i Stockholm. 

Organisationskommittén i Stockholm
återkommer med mera information.