Välkommen till Stockholm 9–10 maj 2019

Kongressen bjuder på ett välkomponerat vetenskapligt program med föredrag av såväl medlemmar som inbjudna föreläsare samt en företagsutställning med det senaste utbudet av hjälpmedel som intresserar uroterapeuter.

Kongressen erbjuder även samvaro under trevliga former och möjlighet att utbyta erfarenheter med kurskamrater och andra kollegor.

Programmet finns här på kongressens hemsida 
... liksom all övrig information

Kongresspaket medlem: 
3500:- ink moms (2800:- ex moms) 

Kongresspaket ej medlem: 
4250:- ink moms (3400:- ex moms) 

Kongresspaket pensionär: 
1700:- ink moms  (1360:- ex moms)


Vi ses!

Vänliga hälsningar,
Organisationskommittén i Stockholm
Föreläsningar från 2018 års kongress
Bäckenbottenbristning vid förlossning. 
Analsfinkterrupturer. Påverkan på livskvalitén. Att identifiera skadan. Direkt efter förlossningen och senare i livet. Perianalt ultraljud, hur använder vi tekniken? Kirurgisk behandling eller bäckenbottenträning? Hur kan vi hjälpa kvinnan? 
Eva Uustal, Överläkare Gyn-Obst US Linköping

Läkemedel vid krånglande mage & tarm, inte så krångligt alls
Eva Pettersson, Sjukhusapotekare Sunderby Sjukhus

Tät.nu – om appar och internet vid inkontinens. 
Eva Samuelsson, Distriktsläkare och professor, 
Umeå Universitet

De vanligaste orsakerna till obehag i underlivet
Hur skiljer vi på svamp, eksem och atrofi och vad finns det för behandlingsalternativ. Helena Carré, Spec läkare Gynekologi, Sunderby Sjukhus 

Kvinnans upplevelse av en förlossningsskada. 
Forskning baserad på bristningsregistret. Inger Lindberg, Barnmorska Doc Obst-gyn Länsklinik Norrbotten

Tarmtömningsbesvär hos barn, goda råd och erfarenheter. 
Linda Hamberg, leg. barnsjuksköterska, barnhabiliteringen Sunderby Sjukhus 

Kan man påverka kateterrelaterad UVI med hjälp av produktdesign? 
Madeleine Ramstedt, kem.dr forskare i kemi, 
Umeå Universitet

Könsdysfori och könsbekräftande behandling -
 kliniska perspektiv på vård och bemötande. 
Mattias Segerlund Leg. Psykolog KIM Psyk.klinNUS Umeå 

Uppföljning en vecka efter instruktion om RIK
Tillgodoser det patientens behov? Marianne Fehrling, 
Anna Martinson de Cárdenas