FÖRBUND & FÖRENINGAR I VÄRLDEN

Association for Continence Advice
Continence Worldwide
Den Norske Lægeforening
ESPU, European Society for Pediatric Urology
Föreningen Norden
ICCS, International Children's Continence Society
ICS, International Continence Society
Incontact UK
Interstitial cystitis, support group UK
Joint Congress, SIUP-SINP Rome, Italy
Kontinenssällskap/Canada
Läkarförbundet
Nikola
Nofus
Norsk Sykepleierforbund
Paralyzed Veterans of America 
RFSU, Tidningen Ottar
RSU-Riksföreningen för Sjuksköterskor inom Urologi
Sinoba
SUF Svensk Urologisk Förening
Svensk sjuksköterskeförening
Sällskapet för inkontinenshjälp/Tyskland  
The Simon Foundation for Continence, USA
UICC, International Union Against Cancer
MEDICIN, HÄLSA & FORSKNING 

Hjälpmedelsinstitutet
Inkontinenscentrum Västra Götaland
Socialstyrelsen 
The Reeve-Irvine Research Center- forskning om ryggmärgsskador