UROTERAPEUT - EN VIKTIG RESSURS I HELSEVESENET

En uroterapeut er en spesialutdannet sykepleier. En uroterapeut utreder og behandler barn, kvinner og menn som lekker urin, eller som har vansker med å tømme blæren. I Norden har ca 10-15% av befolkningen problemer med urinblærens funksjon. Det finnes mange ulike årsaker til dette. Uroterapeuten arbeider for å skape forståelse for sammenhengen mellom årsak og symptom. Uroterapeuten kartlegger problemet og følger opp pasienten med et behandlingsopplegg. Uroterapeuten underviser om og utdanner i blærens- og tarmens funksjonsforstyrrelse. Forsknings- og utviklingsarbeid inngår ofte i arbeidet. Uroterapeuten har professjonelle kunnskaper når det gjelder veiledning og utprøving av hjelpemidler for inkontinens. Uroterapeuter finnes på en rekke sykehus og spesialistpoliklinikker. Uddannelse til uroterapeut sker ved Göteborgs Universitet, Sverige og Högskolan Bergen, Norge. 


Uroterapi 
Ordet uroterapi er sammensatt av uro – noe som har med urinveiene å gjøre og terapi – som betyr behandling. Uroterapi er en behandling som innebærer at pasienten endrer sine vaner og/eller gjennomfører et treningsprogram. Ved uroterapi er det nødvendig at pasienten i størst mulig grad involverer seg i behandlingsopplegget. 

Uroterapeutisk forening 
UTF er en nordisk forening som blev dannet 1987. Foreningen ivaretar uroterapeuters inntresser og driver uddannelse samt fremmer forskning og udvikling indenfor uroterapi. UTF har olika inntressegrupper som jobber med egne tema f eks: mannlig inkontinens, beteendeterapi/ blæretrening, barn- og ungdomshabilitering, seksologi, osv. Som medlem har du mulighet å søke om bidrag til forskning, midler til prosjekt og reisebidrag, tilgang til medlemsregisteret så du lett kan kontakte kolleger i Norden, rimeligere konferensavgift ved UTF-konferenser og mulighet å dele med deg av dine uroterapierfaringer hvis du vil. På møteplassen på nettet kan du lese om aktiviteter som rører uroterapi. UTF arrangerer årlig en konferanse der kort og godt uroterapi blir tatt opp fra ulike ståsteder. UTF har medlemmer i Norden og her er det store muligheter å knytte kontakter og å finne noen som jobber med det samme som deg. Du som er uroterapeut er hjertelig velkommen og melde deg inn i UTF. Norske medlem skal betale kontigenten 350,- til konto: 5219 68 32807, ned navnet: Anne Torine Litherland, Lyngveien 32, 3118 Tønsberg. Det bør komme fram hvem innbetalingen gjelder. Vid frågor, vänligen kontakta Anne Torine Litherland.

Mål
  • Kontinens 
  • Normalisert eller forbedret blære- og tarmtømming
  • Individuelt tilpassede hjelpemidler 
  • ØKt livskvalitet
  • Blære- og tarmproblemer Behandling hos uroterapeut