STUDERA TILL UROTERAPEUT

För att utbilda sig till uroterapeut måste man vara legitimerad sjuksköterska, barnmorska, sjukgymnast eller läkare samt ha formell behörighet att studera vid högskola.

Uroterapiutbildning vid Göteborgs Universitet
Nästa kursstart är eventuellt vt 2021

Uroterapiutdanning vid Høgskolen i Bergen
Nästa kursstart är eventuellt vt 2021

Utbildning inkontinensvård 7,5 hp

Mittuniversitetet Sundsvall Inkontinens- & inkontinensvård 7,5 hp
Högskolan i Väst 
- Omvårdnad & behandling vid inkontinens 7,5 hp 
Högskolan i Skövde - Förskrivning vid inkontinens 7,5 hp
Linköpings universitet - Inkontinens- & inkontinensvård 7,5 hp 
Mälardalens högskola - Inkontinens- & kontinensvård 7,5 hp
Dalarnas högskolaVård och behandling vid blås- och tarmfunktionsstörningar samt förskrivning av inkontinenshjälpmedel
Örebro Universitet Vård och behandling vid blås- och tarmdysfunktion samt förskrivning av inkontinenshjälpmedel. Start v4, 2020.

Titta gärna på antagning.se och sök på "inkontinens". UTFs kursplan för urininkontinensvård 7,5 hp >>>

Finns det fler utbildningar? Tipsa oss via info@utfnordic.org

Arbete pågår för att få Uroterapi som eget universitetsämne. Redan nu finns många uroterapeuter som avlagt doktors- och licentiatexamen inom området. Du hittar lista på avhandlingar under länken Uroterapi/Vetenskap. Vid frågor om godkänd utbildning, kontakta UTFs ordförande Anne Thorine Litherland.

EXAMENSARBETEN

Göteborg 2018
Uroterapeutens roll inom rehab >>>