Andra relaterade utbildningar

Utbildning inkontinensvård 7,5 hp

Högskolan i Väst  Omvårdnad och behandling vid inkontinens 7,5 hp
Högskolan i Skövde  Förskrivning vid inkontinens 7,5 hp
Linköpings universitet  Inkontinens- & inkontinensvård 7,5 hp
Dalarnas högskola  Vård och behandling vid blås- och tarmdysfunktion, 7,5 hp

Titta gärna på antagning.se och sök på ”inkontinens”
UTF:s förslag till kursplan för urininkontinensvård 7,5 hp.

Finns det fler utbildningar? Tipsa oss på info@utfnordic.org.

Vid frågor angående godkänd utbildning, kontakta UTFs ordförande Anne Thorine Litherland.