Tack för kongressen 2018 i Luleå!

Nu ser vi fram emot nästa kongress. 

Boka in 9-10 maj 2019 i Stockholm. 

Organisationskommittén i Stockholm 
återkommer med mera information.