Nu finns nya boken om Urotarmterapi

Nu finns nya boken om Urotarmterapi

Boken Uro-Tarmterapi finns nu att köpa i Studentlitteraturs webshop för 362 kr.
 
Den här andra upplagan av Uro-tarmterapi har aktualiserats och uppdaterats i alla delar och inkluderar nu också tarmdysfunktion. Kontroll av urinblåsa och tarm är viktigt för individen men också betydelsefullt i sociala sammanhang och avgörande för hur det dagliga livet kan levas. Kunskaper om utrednings- och behandlingsalternativ vid blås- och tarmdysfunktion är viktiga för all vårdpersonal eftersom patienter med dessa problem finns inom de flesta vårdområden.
Translate »