Uroterapeut – en viktig resurs

Uroterapeut – en viktig resurs

En uroterapeut …

  • har grundutbildning och legitimation som sjuksköterska/barnmorska, sjukgymnast/fysioterapeut eller läkare
  • utreder och behandlar blås- och tarmdysfunktion, det vill säga problem med läckage, trängningar och/eller tömning, oavsett ålder och kön
  • arbetar självständigt och i samarbete med andra specialister skapar förståelse för sammanhang mellan orsak och symtom och kartlägger blås-, tarm- och sexualfunktion, tillika patientens egen förmåga och önskemål
  • motiverar till och instruerar i egenvård som t.ex. självkateterisering och olika träningsprogram (uroterapeutisk behandling)
  • har professionella kunskaper när det gäller utprovning, förskrivning och utvärdering av hjälpmedel inom området för blås- och tarmfunktion
  • undervisar och utbildar om blåsans och tarmens funktion och dysfunktion, men även forskning och utveckling ingår ofta i arbetet
  •  finns på de flesta större sjukhus, men kan också finnas inom primärvård, gerontologi, rehabiliteringskliniker samt privata mottagningar
uroterapeut UTF

Intresserad av att utbilda dig till uroterapeut? Läs om det här >>

Translate »