UROTERAPEUTISK FÖRENING

Uroterapeutisk förening (UTF) vill normalisera, underlätta och bota problem med blåsa och tarm

Uroterapeutisk förening (UTF) är en nordisk förening som arbetar aktivt för att sprida kunskap till vårdpersonal och allmänhet om blås- och tarmdysfunktion. Föreningen arbetar för uro-tarmterapeutens professionella utveckling och möjlighet att ge en god omvårdnad. UTF främjar forskning och utveckling inom området uro-tarmterapi. Föreningen är ett forum för erfarenhetsutbyte, ger tillgång till information och att bilda nätverk. UTF bildades 1987 av de uroterapeuter som gick världens första universitetsutbildning i uroterapi vid Göteborgs universitet.

Kontakt
Våra redaktioner för hemsidan och tidningen Svensk Urologi tar gärna emot tips på innehåll som kan publiceras i tidningen för att bredda vår allas kunskap inom vårt intresseområde. 

Webredaktionen nås genom Ellen Wie. Hemsidans ansvarige utgivare är UTFs ordförande.

Gällande Svensk Urologis tidningsredaktion i UTF kan Eva Skogöy och Sara Strandberg kontaktas. Läs tidningens utgåvor här.

Vid allmänna frågor, maila info@utfnordic.org.

Till valberedningen, i vilken Åsa SvahnLotte Eri Reggestad och Sara Strandberg ingår, kan intresseanmälningar för att delta i styrelsens arbete skickas.

Uroterapeutisk förenings styrelse
6-8 personer ingår i styrelsen där var och en väljs för 2 år i taget, med möjlighet till omval. Målet är att alla länder ska vara representerade liksom olika arbetsområden och yrkesgrupper. Styrelsen konstituerar sig själv, dvs utser ordförande, sekreterare och kassör. Övriga medlemmar är ledamöter. Styrelsen har alltså inga suppleanter.

Varje år träffas styrelsen 2 gånger under 2 dagar och styrelsemöte hålls dagen före årsmötet. Därutöver hålls ca 5 telefonmöten. 

En extern revisor anlitas för att granska föreningens bokföring enligt beslut taget på årsmötet 2012.

Valberedningen består av minst 5 personer och helst minst en från varje medlemsland, olika utbildningskurser och arbetsområden. Mandatperioden är 4 år. 

Våra arbetsgrupper är webredaktionen, tidningsredaktionen och utbildningsutskottet.

UTFs org nr: 857205-6490

Våra stadgar

Ordförande

Marte Skrivervik

1

Vice ordförande

Sara Strandberg

Sekreterare

Malin Nordin

Kassör

Carina Siller

Ledamot

Ellen Wie

2

Ledamot

Anna Hillman Forsberg

Translate »