Besvär som behandlas inom uroterapi

Exempel på besvär som behandlas inom uroterapi är blås-, tarm & bäckenbottendysfunktion

 • Analinkontinens: Svårighet att viljemässigt kontrollera gas och/eller avföring
 • Ansträngningsinkontinens: Urinläckage vid t ex hosta, lyft, hopp eller löpning
 • Avföringsinkontinens: Oförmåga att hålla tillbaka tarmtömning helt eller delvis
 • Blandinkontinens: Urinläckage som orsakas av både ansträngning och trängning
 • Blåstömningsproblem: Obehag/smärta eller känsla av ofullständig tömning
 • Enures: Blåstömning under sömn
 • Funktionell blåsstörning: Störd kontroll av urinblåsfunktion, vanligast hos barn och vid demens
 • Förstoppning/Obstipation: Hård avföring med glesa tömningar.
 • Neurogen blåsstörning: Svårighet att tömma urinblåsan och/eller urinläckage p.g.a. nervskada
 • Smärttillstånd: Smärta i urinblåsa, ändtarm eller bäckenbotten.
 • Tarmtömningssvårighet: Obehag/smärta eller känsla av ofullständig tarmtömning
 • Urinretention: Oförmåga att tömma urinblåsan, helt eller delvis
 • Överaktiv urinblåsa: Täta brådskande trängningar med eller utan urinläckage
 • Överrinningsinkontinens: Urinläckage vid uttalade svårigheter att tömma blåsan helt eller delvis, d.v.s blåsan tömmer sig spontant utan förvarning
urinblåsa, bäckenbotten UTF
Translate »