Uroterapiutbildning

Utbilda dig till uroterapeut

För att utbilda sig till uroterapeut måste man vara legitimerad sjuksköterska, barnmorska, sjukgymnast eller läkare samt ha formell behörighet att studera vid högskola.

Uroterapiutbildning
Sverige: Ny utbildning startar 2025
Norge: Utbildning startade 2023

Arbete pågår för att få uroterapi som eget universitetsämne. Redan nu finns många uroterapeuter som avlagt doktors- och licensiatexamen inom området. 

Vid frågor angående godkänd utbildning, kontakta Anne Torine Litherland.

Boken om urotarmterapi

Boken Uro-Tarmterapi finns att köpa i Studentlitteraturs webshop för 362 kr. Den här andra upplagan av Uro-tarmterapi har aktualiserats och uppdaterats i alla delar och inkluderar nu också tarmdysfunktion. Kontroll av urinblåsa och tarm är viktigt för individen men också betydelsefullt i sociala sammanhang och avgörande för hur det dagliga livet kan levas. Kunskaper om utrednings- och behandlingsalternativ vid blås- och tarmdysfunktion är viktiga för all vårdpersonal eftersom patienter med dessa problem finns inom de flesta vårdområden.

Vi diplomerar uroterapeuter
som uppfyller våra krav

Titeln uroterapeut är inte skyddad, varför personer utan formell utbildning kan kalla sig uroterapeut. UTF har därför beslutat att diplomera de uroterapeuter som har en slutförd uroterapiutbildning som stämmer överens med de krav föreningen har för medlemskap.

Ansökan om diplomering  

Tillsammans med ansökan, skickar du en kopia på ditt kursbevis från uroterapiutbildningen och ett A4-kuvert med namn och adress till vår ordförande (Marte Skrivervik, Uranusveien 156, 3055 Krokstadelva, Norge). Svenska medlemmar ska frankera kuvertet med aktuellt porto för 50 gram.

Medlemmar får diplomet kostnadsfritt. Övriga betalar en administrationskostnad på 200 kr, som sätts in enligt nedan:
Swedbank: bankgiro 5706-3968
IBAN: SE68 8000 0810 5999 4166 6894
BIC/SWIFT: SWEDSESS
Ange namn, födelseår samt att det gäller diplomering

Diplom skickas dels när kostnaden har registrerats och dels vid 2 tillfällen per år; efter årsmötet och efter styrelsens arbetsdagar i sep/okt och då prioriteras medlemmar.

Vid frågor angående diplomering, kontakta ordförande Marte Skrivervik., 

Translate »