Vad är uroterapi

Termen uroterapi är sammansatt av uro och terapi.
Uro från ordet urologi betyder läran om sjukdomar i urinorganen.
Terapi betyder behandling av sjukdom eller skada.

En uroterapeut utför alltså uroterapi. Uroterapins viktigaste mål är att utifrån patientens egna resurser och de krav som det dagliga livet ställer, arbeta för en adekvat blås- och tarmfunktion som innefattar en god blås- och tarmtömning och kontinens utan störande trängningar.

Mål

● Kontinens
● Normaliserad eller förbättrad blås- och tarmfunktion
● Individuellt anpassade hjälpmedel
● Ökad livskvalitet

Nyfiken på vilka behandlingar som finns inom uroterapi?
Här kan du läsa om det >>

uroterapi UTF
Translate »