Behandlingar inom uroterapi

Exempel på behandlingar inom uroterapi

 • Akupunktur: Behandling främst vid överaktiv urinblåsa och/eller smärta
 • Blåsinstillationer: Införande/instillation av preparat i urinblåsan vid inflammatoriska och smärtsamma tillstånd
 • Blåsträning och blåsregim: Förbättra blåskontroll och normalisera urinblåsans kapacitet.
 • Bäckenbottenmuskelträning: Förstärka och förbättra kontroll av muskulatur och nerver i bäckenbotten
 • Elektrostimulering/Tibialisstimulering: Stimulering av nervimpulser till urinblåsa, tarm och bäckenbottenmuskulatur för att uppnå förbättrad kontroll och funktion
 • Enureslarm: Hjälpmedel vid behandling av sängvätning för barn och ungdomar
 • Hjälpmedel: Utprovning och utvärdering av inkontinensskydd, katetrar, erektionshjälpmedel, vaginala stöd och andra förbrukningsartiklar
 • Rådgivning och undervisning: Genomgång av anatomi, fysiologi och kroppskännedom, kost och vätskeintag, toalettvanor, hygien och hudvård, ergonomi och fysisk aktivitet
 • Självkateterisering, Ren Intermittent Kateterisering RIK: En metod att tömma urinblåsan när det inte fungerar på vanligt sätt
 • Tarmregim: Reglering av konsistens och frekvens med kost, vätskeintag, fysisk aktivitet, läkemedel, lavemangsteknik och rutiner
 • Toaletträning/assistans: Anpassning av toalettvanor, tömningsteknik och rutiner
 • Återkopplingsträning/Biofeedback: Träning av medvetandet om urinblåsans eller tarmens signaler för att bättre kunna påverka dessa, exempelvis kan särskild biofeedbackapparatur med visuell eller audiell återkoppling användas
uroterapi bäckenbotten
Translate »