UTF utbildningsutskott

Utbildningsutskottets uppdrag

Utbildningsutskottet (UBU) arbetar på uppdrag av UTF:s styrelse. 

Vårt uppdrag är att: 

  • arbeta för och med vidareutbildning 
  • utveckling av utbildade uroterapeuter
  • Granska aktuella kursplaner, litteraturlistor med mera
  • Initiera vidareutbildningskurser i speciella ämnesområden
  • Analysera behov, hitta aktuella utbildningar och sprida information om dessa

UBU har två möten per år, ett fysiskt på våren och ett via länk på hösten.

Våren 2020 ingår följande personer i UBU:
Helena Hallencreutz Grape, Anna Martinsson Cardenas, Gunilla Flankegård, Jannike Mohn och Anna Ingemansson

Information från utbildningsutskottet

Just nu har vi ingen information.

Translate »