MEDLEMSKAP I UTF

Medlemsskap i Uroterapeuternas
förening (UTF) ger många fördelar

 • Möjlighet att bli diplomerad utan kostnad

 • Rabatt till UTFs årliga kongress i maj med ämnen som är viktiga inom uroterapi

 • Rabatt till Urologidagarna

 • Rösträtt vid årsmötet

 • Tidningen Svensk Urologi 4 nr per år helt gratis hem i brevlådan 

 • Nyhetsbrev med aktuell information 

 • Tillgång till kollegors rapporter från föreläsningar etc

 • Möjlighet att söka stipendium för forskning, projekt eller resebidrag

 • Mötesplats med information till och från kollegor 

 • Kalender med information om kongresser, fortbildning mm

Medlemsavgift och inbetalningsmöjligheter för medlemmar i respektive land

För att få tillgång till ovan fördelar med medlemsskapet, behöver du registrera dig på hemsidan och betala medlemsavgiften senast den 31 mars varje år. 

Om du är ny medlem får du användarnamn och lösenord till hemsidan när du både har registrerat dig på hemsidan och betalat medlemsavgiften.

Om du har ny adress eller e-post etc, så kom ihåg att uppdatera dina uppgifter på Min sida, så tidningar och nyhetsbrev kommer fram.

Finland, Island och Sverige

dessa länder betalar uroterapeuter 350 kr/år och studerande, pensionärer och hedersmedlemmar 175 kr/år. Avgiften betalas in via Swish nr 123 165 95 31 eller bg 5706-3968. Glöm inte att ange namn och bostadsort.

Kontakt: Carina Siller

Betalning från utlandet:
IBAN SE68 8000 0810 5999 4166 6894, BIC/SWIFT SWEDSESS 

Svensk giroblankett

Danmark

Medlemmar i Danmark betalar en reducerad avgift på 200 kr, pga att de även betalar en avgift i Danmark.

Kontakt: Laila ThomsenNorge

Norske medlem skal betale 350,- (studenter, pensjonister og æresmedlemmer 175,-) til konto 5219 68 32807, ned navnet:  Anne Torine Litherland, Lyngveien 32, 3118 Tønsberg. Det bør fremgå hvem innbetalingen gjelder.

Kontakt: Anne Torine Litherland 

Norsk giroblankett

Stipendier du kan söka som medlem

UTFs årliga stipendium
Stipendium kan sökas för konferensdeltagande, fortbilding, forsknings- eller utvecklingsprojekt. Beviljat stipendiet delas ut under UTFs kongress.

UTFs nordiska resestipendium
En till två personer kan var för sig eller tillsammans ansöka om medel till resa. Stipendiet ger uroterapeuter möjlighet att besöka en kollega i ett annat nordiskt land. Syftet är att få se hur kollegan arbetar och att utbyta erfarenheter. Summan är 10 000 kr och tas från medlemskontot. Det delas ut i den mån UTF har ekonomiska förutsättningar för det. Beslut om detta tas av styrelsen efter att föregående års ekonomiska resultat är klart.

Ansökningar till UTFs stipendium ska göras på UTFs blankett som finns på medlemssidorna där man behöver vara inloggad. Ansökningar ska skickas senast den 31 mars varje år. Antalet beviljade ansökningar beror på stipendiefondernas ekonomiska tillgångar under året. UTFs styrelse bedömer ansökningarna och prioriterar ansökningar från dem som varit betalande medlemmar i minst två år i rad före ansökningsåret. Stipendierna beviljas inte för redan utförd resa eller utfört projekt.

Personuppgiftspolicy (GDPR)

1. Personuppgifter på medlemmar
Uppgifter med * är obligatoriska för att UTF ska kunna administrera medlemskap.

 • Namn*, privat adress*, telefon och e-post*. 
 • Arbetsplats, avdelning, adress, telefon, e-post* och huvudsakligt arbetsområde. 
 • Grundutbildning, uroterapiutbildning*, utbildningsort* 
 • och examensår*.
 • Användarnamn och lösenord. 

2. Varför och hur används uppgifterna?

 • Säkra att medlem är utbildad uroterapeut
 • Skicka digitala nyhetsbrev
 • Skicka medlemstidning postalt
 • Begära in medlemsavgift
 • Tillhandahålla medlemslista
 • Administrera stipendier
 • Kunna logga in på medlemssidan

3. När och hur delas uppgifter med andra?
Vi säljer inte personuppgifter till någon och delar endast personuppgifter med tredje parter som underlättar tillhandahållandet av vår tjänst, som tex tekniska, administrativa, som vi ger uppdrag till. Dessa får inte använda personuppgifter för egen vinning.

4. Dina individuella rättigheter
Europeiska Unionens dataskyddsförordning och andra länders personuppgiftslagar ger särskilda rättigheter för registrerade. Läs gärna mer på Sveriges Datainspektion.

 • Du får begära information om: ändamålen med behandlingen; kategorier av personuppgifter; vem/vilka utanför UTF som har mottagit personuppgifter från UTF; hur länge dina personuppgifter lagras och vilken källa informationen har (om du inte lämnat den direkt till oss). 
 • Du har rätt att korrigera dina personuppgifter om något är felaktigt eller saknas. Du kan enkelt logga in på Min sida för att uppdatera uppgifterna själv.
 • Du kan begära att vi raderar en del eller alla personuppgifter eller slutar behandla den. 
 • Efter förfrågan om radering, kommer vi att lämna dina personuppgifter till dig direkt. 
 • Du kan begära att vi slutar använda dina personuppgifter för ändamålen i punkt 2. 
 • Om du anser att vi hanterat dina personuppgifter felaktigt kan du göra en anmälan till Datainspektionen.

5. Uppdatering av denna personuppgiftspolicy
Vi inser att dataskydd och integritetsfrågor är ett långsiktigt ansvar, varför vi kan komma att, från tid till annan, uppdatera och utveckla föreningens tjänster, varför vi även kan komma att uppdatera dessa personuppgiftsvillkor. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och ändra denna Personuppgiftspolicy på vår hemsida, utan att meddela dig. Där det krävs enligt lag kommer vi att tydligt meddela att denna Personuppgifts- policy har ändrats och att ditt godkännande behöver lämnas på nytt.

6. Personuppgiftsansvarig
Styrelsen för UTF.

Translate »