UTF är en nordisk förening som arbetar aktivt för att sprida kunskap till vårdpersonal och allmänhet om blås- och tarmdysfunktion. Föreningen arbetar för uroterapeutens professionella utveckling och möjlighet att ge en god omvårdnad. UTF främjar forskning och utveckling inom området uro-tarmterapi. Föreningen är ett forum för erfarenhetsutbyte, ger tillgång till information och till att bilda nätverk.

Nikolakonferens

Med hänsyn till rådande pandemi kommer Nikolas konferens för första gången ske digitalt uppdelad på 2 dagar med olika agendor för inspiration och fortbildning. Tema för årets konferens är utbildning.[…]

Read more

Magdalena Vu Minh Arnell – Aktiva behandlingsstrategier viktiga för att uppnå kontinens vid ryggmärgsbråck

Magdalena Vu Minh Arnell disputerade den 4 februari 2020 inom ämnet pediatrik vid institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin. Titeln på avhandlingen är Neurogenic bladder and bowel dysfunction – incontinence[…]

Read more

Minnesord

Vi har nåtts av det sorgliga beskedet att vår kollega och vän Gunilla Glad Mattson har avlidet efter en tids sjukdom. Gunilla minns vi som en engagerad, ödmjuk och generös[…]

Read more
Translate »