UTF är en nordisk förening som arbetar aktivt för att sprida kunskap till vårdpersonal och allmänhet om blås- och tarmdysfunktion. Föreningen arbetar för uroterapeutens professionella utveckling och möjlighet att ge en god omvårdnad. UTF främjar forskning och utveckling inom området uro-tarmterapi. Föreningen är ett forum för erfarenhetsutbyte, ger tillgång till information och till att bilda nätverk.

Ny hemsida för Uroterapeutisk förening!

Ja nu äntligen.Mitt i karantäntider och oro på arbetsplatsen och i samhället känns det mycket bra att kunna publicera vår nya digitala plattform. Den riktar sig både till dig som[…]

Läs mer

Årets kongress blir avlyst

Det er med sorg jeg må meddele at årets kongress i Østersund blir avlyst. Styret har hatt et ekstraordinært styremøte i går og tatt beslutningen. Styresmaktene svært mange land har pålagt[…]

Läs mer

Veileder for Utredning og behandling av urininkontinens med antatt gynekologisk årsak

Norsk Urogynekologisk Gruppe (NUGG) har utarbeidet en flott veileder for “Utredning og behandling av urininkontinens med antatt gynekologisk årsak” for allmennpraktikere og privatpraktiserende gynekologer. Veilederen er også nyttig for annet[…]

Läs mer
Translate »