UTF är en nordisk förening som arbetar aktivt för att sprida kunskap till vårdpersonal och allmänhet om blås- och tarmdysfunktion. Föreningen arbetar för uroterapeutens professionella utveckling och möjlighet att ge en god omvårdnad. UTF främjar forskning och utveckling inom området uro-tarmterapi. Föreningen är ett forum för erfarenhetsutbyte, ger tillgång till information och till att bilda nätverk.

Kjære kolleger

Snart er det påske og smittetallene er høyere enn på lenge. Her i Vestfold er flere innlagt på sykehuset nå enn da Covid-19 slo inn over landet i mars og[…]

Read more

Magdalena Vu Minh Arnell – Aktiva behandlingsstrategier viktiga för att uppnå kontinens vid ryggmärgsbråck

Magdalena Vu Minh Arnell disputerade den 4 februari 2020 inom ämnet pediatrik vid institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin. Titeln på avhandlingen är Neurogenic bladder and bowel dysfunction – incontinence[…]

Read more

Digitalt årsmöte 6 maj

Utf kongress 2021 blir tyvärr inställd pga rådande pandemi. Vi planerar för ett digitalt årsmöte den 6 maj kl 13-16 samt ett program med aktuella föredrag. Inbjudan kommer med mail[…]

Read more
Translate »