UTF är en nordisk förening som arbetar aktivt för att sprida kunskap till vårdpersonal och allmänhet om blås- och tarmdysfunktion. Föreningen arbetar för uroterapeutens professionella utveckling och möjlighet att ge en god omvårdnad. UTF främjar forskning och utveckling inom området uro-tarmterapi. Föreningen är ett forum för erfarenhetsutbyte, ger tillgång till information och till att bilda nätverk.

UTF

Octaviakliniken söker Uroterapeut

Octaviakliniken är en gynekologmottagning på Södermalm i Stockholm som sedan 1999 utreder och behandlar urinläckage samt utför inkontinensoperationer. Mottagningen ligger centralt på Södermalm och är en väletablerad, välrenommerad, trivsam mottagning[…]

Läs mer

Uppdragsutbildning i uroterapi

Våren 2022 startar ny omgång av uppdragsutbildning i uroterapi vid Göteborgs Universitet. Kurspaketet vänder sig till dig som är legitimerad sjuksköterska, läkare, fysioterapeut/sjukgymnast eller barnmorska. Uroterapi omfattar blås-tarm samt sexuell[…]

Läs mer

Magdalena Vu Minh Arnell – Aktiva behandlingsstrategier viktiga för att uppnå kontinens vid ryggmärgsbråck

Magdalena Vu Minh Arnell disputerade den 4 februari 2020 inom ämnet pediatrik vid institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin. Titeln på avhandlingen är Neurogenic bladder and bowel dysfunction – incontinence[…]

Läs mer
Translate »