UTF är en nordisk förening som arbetar aktivt för att sprida kunskap till vårdpersonal och allmänhet om blås- och tarmdysfunktion. Föreningen arbetar för uroterapeutens professionella utveckling och möjlighet att ge en god omvårdnad. UTF främjar forskning och utveckling inom området uro-tarmterapi. Föreningen är ett forum för erfarenhetsutbyte, ger tillgång till information och till att bilda nätverk.

Höststart för föreningen & arbetslivet

Nu är troligtvis de flesta av oss igång och jobbar igen efter en, förhoppningsvis, skön semestervila.Detsamma gäller Uroterapeutisk Förening. Vi har också startat upp arbetet efter både nedstängning på grund[…]

Read more

Barnurologikurs HT20 i Uppsala

Kursen är framflyttad och blir digital istället. Kursen vänder sig främst till ST-läkare och specialister inom urologi och barnkirurgi, ST-läkare och specialister med intresse för urologi inom pediatrik och allmänkirurgi[…]

Read more

Ny hemsida för Uroterapeutisk förening!

Ja nu äntligen. Mitt i karantäntider och oro på arbetsplatsen och i samhället känns det mycket bra att kunna publicera vår nya digitala plattform. Den riktar sig både till dig[…]

Read more
Translate »