UTF är en nordisk förening som arbetar aktivt för att sprida kunskap till vårdpersonal och allmänhet om blås- och tarmdysfunktion. Föreningen arbetar för uroterapeutens professionella utveckling och möjlighet att ge en god omvårdnad. UTF främjar forskning och utveckling inom området uro-tarmterapi. Föreningen är ett forum för erfarenhetsutbyte, ger tillgång till information och till att bilda nätverk.

Barnurologikurs HT20 i Uppsala

Kursen vänder sig främst till ST-läkare och specialister inom urologi och barnkirurgi, ST-läkare och specialister med intresse för urologi inom pediatrik och allmänkirurgi samt uroterapeuter. LIPUS har granskat och godkänt denna[…]

Läs mer

Transurethral mikrovågsbehandling

Anmäl dig till kurs i transurethral mikrovågsbehandling för behandlande team Kursen tar plats på Urologkliniken på Länssjukhuset i Kalmar den 17-18 september 2020 Kursinnehåll: • Behandlingsprinciperna vid mikrovågsbehandling • Vetenskaplig dokumentation[…]

Läs mer

Kontinenssamordnare sökes till Örebro

Inkontinensområdet är ett brett verksamhetsområde som innefattar utredning, behandling och förskrivning av hjälpmedel till personer med inkontinens av olika slag. Många professioner inom olika verksamhetsgrenar är engagerade i utrednings- och[…]

Läs mer
Translate »