Nyttårsbrev 2020

Nyttårsbrev 2020

Vi har nå gått inn i et nytt år og et nytt tiår. I dag er resten av julepynten og vinduslysene er pakket vekk. Ute er det strålende sol, selv om vinterværet glimrer med sitt fravær.

Med nytt år kommer påminning om å betale medlemsavgiften. Svenske medlemmer kan betale medlemsavgiften på 300 kr til Swish: 1231659531 eller til Bankgiro: 5706-3968. Det er viktig at navn og bosted/by kommer tydelig fram i merknadsfeltet.

Norske medlemmer skal helst bruke banken og betale 300 kr inn på konto nr: 5219 68 32807. De som vil ordne betalingen fort og greit kan VIPPSe til meg (90726819), så overfører jeg summen til rett konto.

Danske medlemmer får egen beskjed fra den danske foreningen om hvordan betalingen skal ordnes.

Det hender noen lurer på hva som er vitsen med å være medlem. Hva får man igjen for det? Det mest merkbare man får som medlem er bladet Svensk urologi, som kommer i postkassen 4 ganger i året. Og man får redusert avgift for deltakelse på den årlige kongressen som arrangeres i regi av UTF.

En del av summen går til å dekke utgifter til drift av foreningen (kostnader for telefonmøter og arbeidsdager for styret og utdanningsutvalget, ekstern revisjon av regnskap, porto, bankkostnader osv.)

Foreningen må ha en viss buffer i banken fordi styret hvert år er økonomisk ansvarlig for kongressen. Dersom den går med underskudd må foreningen dekke det. Det har heldigvis nesten aldri skjedd.

Overskuddet av foreningens penger benyttes til stipendier, slik at pengene på den måten kommer medlemmene til gode.

Og da kan jeg med det samme minne om muligheten for å søke om stipendium for 2020. Skjema for søknaden finnes på hjemmesiden, samt informasjon om hvor den skal sendes. Styret behandler alle søknadene samlet etter at søknadsfristen har gått ut 31. mars. Søkere som har vært medlem minst de 2 siste årene før søknaden sendes prioriteres. Stipendier bevilges ikke for kurs/konferanser eller prosjekter som allerede er gjennomført.

Styret jobber for at uroterapi skal bli kjent og anerkjent i helsevesenet. Etter hvert som vår kompetanse blir kjent blir foreningen bedt om å sende representanter til ulike fora. Sist år ble vi invitert til å delta på Nationellt programområde Njur- och urinvägssjukdomar i Sverige. I et slikt forum er det åpenbart at uroterapeutens kompetanse har sin plass. Og heldigvis kjente de som inviterte til samlingen om uroterapeutisk forening, slik at vi fikk invitasjon.

Årets kongress finner sted i Østersund 13.-15. mai. Det blir et flott og interessert program og det er bare å melde seg på!

Jeg ønsker dere alle et godt og håper vi møtes i Østersund!

Anne Torine Litherland
Ordfører

Translate »