Vårnytt

Vårnytt

… eller er det nå det er vinternytt 2020

Kjære alle sammen!

Før denne uken våknet vi opp til full vinter og mye snø i Tønsberg, etter at de første månedene i året har vært så godt som snøfrie.

Om ikke lenge skal styret i UTF samles for arbeidsdager i Malmø. Vi har stor sett telefonmøter, men det er veldig nyttig å sitte rundt samme bord noen ganger i året. På sakslisten står økonomi, årsoppgjør 2019, budsjett 2020, gjennomgang av innkomne stipendiesøkenader, vurdere behov for vedtekstendringer (stadgeendringer), oppdatering den nye hjemmesiden og oppdatering kongressen i Østersund.

Jeg vil med det samme minne alle som enda ikke har betalt medlemsavgiften for 2020. Med nytt år kommer påminning om å betale medlemsavgiften.

Svenske medlemmer kan betale medlemsavgiften på 300 kr til Swish: 1231659531 eller til Bankgiro: 5706-3968. Det er viktig at navn og bosted/by kommer tydelig fram i merknadsfeltet.

Norske medlemmer skal helst bruke banken og betale 300 kr inn på konto nr: 5219 68 32807. De som vil ordne betalingen fort og greit kan VIPPSe til meg (90726819), så overfører jeg summen til rett konto.

Ikke glem å melde dere på kongressen i Østersund i mai. Den blir årets høydepunkt!

Med hilsen,
Anne Torine Litherland

Ordfører

Translate »