Hur kan vi förbättra tillgänglighet och kvalitet i den urologiska vården – workshop 26/10

Hur kan vi förbättra tillgänglighet och kvalitet i den urologiska vården – workshop 26/10

workshop med RCC, UTF

Vi vill önska varmt välkommen till att delta i workshopen Hur kan vi förbättra tillgänglighet och kvalitet i den urologiska vården den 26 oktober kl 10–15.

Workshopen kommer genomföras fysiskt i Norra Latins lokaler på Drottninggatan 71B i Stockholm. Workshopen riktar sig till dig som företräder en förening med urologisk anknytning och/eller är verksam inom det nationella systemet för kunskapsstyrning.

Workshopen arrangeras av RCC i samverkan, som del i ett nationellt utvecklingsarbete, som syftar till att stärka tillgänglighet och kvalitet i urologin. Arbetet omfattar både malign och benign urologi. Vid workshoptillfället kommer vi inledningsvis att presentera preliminära resultat från arbetet hittills. Därefter kommer vi i mindre grupper diskutera resultaten, samt vad som kan göras för att stärka tillgänglighet och kvalitet inom urologin. Som avslutning presenterar vi nästa steg i utvecklingsarbetet.

Här finns mer information >>

Anmälan ska göras senast 4 oktober via denna sida.

Vi hoppas att du har möjlighet att delta!

Hälsningar,
RCC i samverkan genom Tove Kongsvold

Translate »